Bản in

Giáo dục

Thứ Tư, 3/4/2019 13:18

Bến Tre: Năm 2020 có 100% học sinh, học viên được giáo dục hướng nghiệp

Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

GD&TĐ - Sở GDĐT Bến Tre ban hành kế hoạch thực hiện thực hiện một số nhiệm vụ trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2019 của ngành GDĐT tỉnh.

Kế hoạch đặt chỉ tiêu đến năm 2020 có 100% thanh niên là công chức, viên chức, học sinh, học viên toàn ngành được tuyên truyền, học tập nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 80% thanh niên trong độ tuổi đạt trình độ THPT và tương đương.

Trên 80% thanh niên là học sinh, học viên được tư vấn nghề nghiệp và việc làm; 100% thanh niên là học sinh, học viên được giáo dục hướng nghiệp.

Trên 80% thanh niên, vị thành niên được trang bị kiến thức, kỹ năng về sức khỏe, sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục.

Trên 80% học sinh, học viên, được trang bị kiến thức về kỹ năng sống, bình đẳng giới và phòng chống bạo lực giới.

Để thực hiện các chỉ tiêu trên, kế hoạch đưa ra các giải pháp: Giáo dục học sinh về lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa; ý thức tuân thủ pháp luật, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội;

Nâng cao trình độ văn hóa, ngoại ngữ và tin học, cho học sinh, học viên. Đào tạo, bồi dưỡng, tham mưu quy hoạch, bố trí, sử dụng tài năng trẻ, hình thành đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật, cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý trẻ giỏi;

Giáo dục, định hướng, tư vấn nghề nghiệp và chuẩn bị kỹ năng nghề nghiệp, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho thanh niên (nói chung) và học sinh, học viên trên địa bàn tỉnh sau khi hoàn thành các cấp học, bậc học. Nâng cao sức khỏe, thể lực, tầm vóc, kỹ năng sống cho học sinh, học viên..

Hải Bình

Tin tiêu điểm