Bản in

Giáo dục

Thứ Tư, 6/3/2019 14:44

Bến Tre kiểm tra thực hiện quy định đạo đức nhà giáo

Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Bến Tre ban hành kế hoạch kiểm tra công tác triển khai thực hiện các quy định về đạo đức nhà giáo, xây dựng môi trường văn hóa, phòng chống bạo lực học đường.

Mục đích nhằm nắm bắt tình hình triển khai thực hiện các quy định về đạo đức nhà giáo tại các trường học; phát hiện và nhân rộng gương điển hình, cách làm hay đồng thời đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị triển khai thực hiện chưa nghiêm túc. Tư vấn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; làm cơ sở để đánh giá kết quả triển khai thực hiện tại các trường học, cơ sở giáo dục của tỉnh.

Nội dung kiểm tra: việc triển khai thực hiện quy định của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT về việc tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo; triển khai thực hiện bộ quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị; việc cụ thể hóa kế hoạch của UBND tỉnh Bến Tre về việc thực hiện Nghị định số 80/2017/NĐ-CP về xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường.

Thời điểm kiểm tra đợt 1 năm 2019 vào ngày 3 và 5/4/2019.

Lập Phương