Bến Tre: Giảng dạy ngoại khóa ngôn ngữ lập trình Scratch cho học sinh

LẬP PHƯƠNG - 15:45 08/03/2019
Bến Tre: Giảng dạy ngoại khóa ngôn ngữ lập trình Scratch cho học sinh

Để thực hiện, Sở GD&ĐT yêu cầu các phòng GD&ĐT các huyện/thành phố nêu trên, tùy điều kiện thực tế, lựa chọn và lập danh sách các trường THCS tham gia giảng giảng dạy ngôn ngữ lập trình Scratch cho học sinh theo số lượng đã đăng ký.

Chọn cử giáo viên môn Tin học (trừ các giáo viên đã tham gia tập huấn chương trình này vào ngày 27,28/10/2018) tham gia dạy ngôn ngữ lập trình Scratch tham dự tập huấn 2 ngày 16, 17/3/2019 tại trường THPT Nguyễn Đình Chiểu, khai mạc ngày 16/3/2019.

Tổ chức triển khai dạy ngoại khóa ngôn ngữ lập trình Scratch theo nội dung đã được tập huấn (thời lượng 8 tiết) cho học sinh tại các trường đã đăng ký trong thời gian tư 20/3/2019 đến 20/5/2019.

Lập Phương

Bình luận của bạn đọc