Bản in

Giáo dục

Thứ Sáu, 11/9/2015 19:34

Bến Tre: Duy trì dạy tiếng Pháp ngoại ngữ 2

Bến Tre: Duy trì dạy tiếng Pháp ngoại ngữ 2

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Bến Tre cho biết, đồng thời với việc dạy môn Tiếng Anh (Ngoại ngữ 1), việc dạy học tiếng Pháp (Ngoại ngữ 2) trong trường phổ thông là cần thiết, có ích cho học sinh và cần phải duy trì.

Việc tổ chức dạy tiếng Pháp là ở những nơi có nhu cầu, đủ điều kiện và do cha mẹ học sinh, học sinh tự nguyện tham gia. Ở các trường THCS và THPT có sẵn giáo viên dạy tiếng Pháp và có điều kiện về cơ sở vật chất, Ban giám hiệu các trường tổ chức dạy học tiếng Pháp ngoại ngữ 2 cho một số lớp bắt đầu từ lớp 6 và lớp 10, tùy theo số lượng giáo viên tiếng Pháp hiện có.

Sở GD&ĐT yêu cầu các trường THCS, THPT tuyên truyền cho học sinh lợi ích việc học tiếng Pháp ngoại ngữ 2, quản lý sự chuyên cần của học sinh, khuyến khích và tạo điều kiện cho học sinh học tiếng Pháp ở các lớp của cấp học.

Đối với cấp THCS, tiếng Pháp ngoại ngữ 2 là một trong ba môn học tự chọn với thời lượng 2 tiết/tuần. Khi bố trí lớp Pháp ngoại ngữ 2 cần chọn một số lớp có chất lượng học lực khá, giỏi, học tốt môn Tiếng Anh và bố trí cho toàn bộ học sinh của lớp học tiếng Pháp ngoại ngữ 2, không bố trí học theo kiểu tự chọn rải rác.

Với cấp THPT, tùy theo số lượng giáo viên tiếng Pháp hiện có, các trường THPT chọn một số lớp 10 có chất lượng học lực khá, giỏi, học tốt môn Tiếng Anh, với thời lượng 2 tiết/tuần.

Lập Phương