Bản in

Giáo dục

Thứ Hai, 13/8/2018 12:00

Bến Tre đổi thời lượng dạy học tiếng Anh 9 khi dùng tài liệu bổ trợ

Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Bến Tre thông báo thay đổi thời lượng, nội dung dạy học chương trình tiếng Anh lớp 9 từ năm học 2018-2019 khi sử dụng tài liệu bổ trợ tiếng Anh.

Theo đó, thời lượng: 2 tiết/tuần như quy định. Thời lượng cho việc sử dụng tài liệu bổ trợ là 1 tiết 1 đơn vị bài học (Unit) và các tiết tiếng Anh tăng tiết (nếu có). Việc sử dụng bổ sung tài liệu giảng dạy tiếng Anh bổ trợ được thực hiện sau mỗi đơn vị bài học nhưng phải đảm bảo đủ số tiết của từng đơn vị bài học theo quy định.

Phòng GD&ĐT chủ trì chỉ đạo tổ/ nhóm chuyên môn rà soát tinh giảm các nội dung lỗi thời, không còn phù hợp; bổ sung, cập nhật các nội dung mới về việc rèn luyện các kỹ năng, kiến thức ngôn ngữ, trong đó chú trọng nâng cao kỹ năng nghe nói để có thể từng bước đáp ứng theo chuẩn đầu ra của học sinh cấp THCS (bậc 2/6 hoặc A2).

Các nội dung khác vẫn thực hiện theo Công văn số 1494/SGD&ĐT- GDTrH-TX ngày 06 tháng 8 năm 2018 của Sở GD&ĐT.

Lập Phương

Tin tiêu điểm