Bản in

Giáo dục

Thứ Tư, 22/11/2017 10:29

Bến Tre: đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài

Ảnh minh họaẢnh minh họa

GD&TĐ - Sở GD&Đ Bến Tre và Hội Khuyến học tỉnh Bến Tre vừa thống nhất ban hành chương trình phối hợp hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2017 - 2020.

Theo đó, trong giai đoạn này, 2 cơ quan sẽ tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; đồng thời, tham mưu, đề xuất ban hành cơ chế, chính sách thúc đẩy học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập;

Củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của trung tâm hoạt động cộng đồng; xây dựng, kiểm tra, đánh giá, xếp loại các mô hình học tập; phát triển hội viên và tổ chức Hội, nâng cao năng lực hoạt động khuyến học, khuyến tài.

Sở GD&ĐT giao Phòng Giáo dục thường xuyên và Thường trực Hội Khuyến học tỉnh làm đơn vị đầu mối giúp 2 cơ quan trong việc xây dựng, đôn đốc, triển khai, kiểm tra việc thực hiện chương trình phối hợp.

Định kỳ hàng năm, căn cứ vào nhiệm vụ do mỗi cơ quan chủ trì, 2 cơ quan phối hợp xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, tổ chức đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ phối hợp và đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho năm tiếp theo. Đồng thời, thực hiện tổng kết, đánh giá kết quả sau 3 năm thực hiện chương trình phối hợp.

Lập Phương