Bản in

Giáo dục

Thứ Tư, 1/3/2017 11:02

Bến Tre công bố kế hoạch tinh giản biên chế ngành GD&ĐT trong 7 năm

Bến Tre công bố kế hoạch tinh giản biên chế ngành GD&ĐT trong 7 năm

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Bến Tre công bố kế hoạch tinh giản biên chế cán bộ, công chức, viên chức ngành GD&ĐT trong 7 năm (2015 - 2021).

Theo kế hoạch này, từ năm 2017 đến 2021, mỗi năm cơ quan, đơn vị thực hiện giảm 1,5 đến 2% biên chế công chức, viên chức được giao năm 2015. Các cơ quan, đơn vị chưa giảm được biên chế năm 2016 so với biên chế được giao năm 2015 thì năm 2017 phải giảm tối thiểu 3% của biên chế giao cho năm 2015.

Các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập phải xây dựng kế hoạch tinh giản biên chế trong 7 năm và từng năm, trong đó phải xác định tỷ lệ tinh giản biên chế tối thiểu là 10% biên chế của cơ quan, đơn vị.

Đối với các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập có nguồn thu sự nghiệp, khuyến khích đẩy mạnh chuyển đổi thêm 10% số lượng viên chức sang cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm và xã hội hóa thay thế nguồn trả lương từ ngân sách nhà nước bằng việc trả lương từ nguồn thu sự nghiệp.

Rà soát trình độ đào tạo, năng lực của công chức, viên chức để có kế hoạch sắp xếp, bố trí sử dụng phù hợp với vị trí việc làm và yêu cầu nhiệm vụ. Có biện pháp đồng bộ tinh giản biên chế với những cán bộ, công chức, viên chức không hoàn thành nhiệm vụ, không đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ, không đạt yêu cầu tiêu chuẩn quy định về phẩm chất, năng lực trình độ đào tạo, sức khỏe…

Lập Phương