Bản in

Giáo dục

Thứ Hai, 1/7/2019 11:47

Bến Tre chấn chỉnh công tác thu chi trong trường học

Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Bến Tre vừa có văn bản chấn chỉnh công tác thu, sử dụng có hiệu quả các nguồn thu hợp pháp trong các cơ sở giáo dục công lập từ năm học 2019-2020.

Theo đó, để thực hiện nghiêm các khoản thu theo qui định hiện hành trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh từ năm học 2019-2020, Sở GD&ĐT yêu cầu phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, các đơn vị trực thuộc Sở, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, thực hiện các nội dung như sau:

Cơ sở giáo dục công lập được thu các khoản theo qui định, cụ thể: Tổ chức thu học phí năm học 2018-2019, mức thu theo qui định tại Nghị quyết số 18/2015/NQ-HĐND. Thời gian thu học phí theo qui định tại Điều 13 Nghị định số 86/2015/NĐ-CP.

Tuy nhiên để hạn chế tối đa tác động của học phí đến chỉ số giá tiêu dùng của địa phương các cơ sở giáo dục công lập mầm non, phổ thông, giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên xem xét giãn thời gian thu, thời điểm thu nhưng phải đảm bảo chỉ tiêu thu học phí đã được giao.

Bảo hiểm y tế học sinh: thực hiện theo qui định của Luật Bảo hiểm y tế và Nghị định số 146/2018/NĐ-CP.

Thu dạy thêm, học thêm trong nhà trường thực hiện theo Quyết định số 17/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh về ban hành quy định dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Phí thu phí trông giữ xe trong nhà trường thực hiện theo Quyết định số 63/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh quy định giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Về vận động tài trợ cho hoạt động giáo dục, văn bản của Sở GD&ĐT ghi rõ: Trong điều kiện ngân sách còn khó khăn (dự toán giao chưa đáp úng yêu cầu chi hoạt động của đơn vị), các cơ sở giáo dục công lập được phép tuyên truyền vận động tài trợ cho hoạt động giáo dục để thực hiện các nhiệm vụ cụ thể nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, nhưng phải đảm bảo công tác vận động tài trợ đúng qui trình trên tinh thần hoàn toàn tự nguyện.

Việc quản lý và sử dụng các khoản tài trợ đảm bảo nguyên tắc công khai minh bạch và thực hiện đúng trình tự qui trình qui định tại hướng dẫn số 5291/HD-UBND của UBND tỉnh về quản lý các nguồn tài trợ cho các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Các khoản thu hộ, chi hộ, trước khi tổ chức triển khai thực hiện, các cơ sở giáo dục công lập phải tổ chức họp cha mẹ học sinh báo cáo chủ trương, kế hoạch triến khai, lấy ý kiến cha mẹ học sinh về nội dung thu, chi theo nguyên tắc tự nguyện, bàn bạc dân chủ không áp đặt bắt buộc; lập biên bản họp ghi nhận ý kiến của cha mẹ học sinh, nêu nhận được sự đồng thuận của cha mẹ học sinh mới tiến hành triển khai thực hiện.

Các khoản thu hộ, chi hộ theo thỏa thuận với cha mẹ học sinh gồm: Tiền phục vụ tại các trường có học sinh bán trú 2 buổi/ ngày (ngân sách chưa giao dự toán để chi các nội dung như: Chi trả tiền thù lao cho cô nuôi, tiền ăn bán trú của học sinh, các vật dụng phục vụ hoạt động bán trú, điện nước sinh hoạt phục vụ riêng cho bán trú và các nội dung chi khác phục vụ cho hoạt động bán trú).

Các cơ sở giáo dục công lập không đưa nội dung chi quản lý phí cho cán bộ quản lý công tác bán trú vào nội dung chi hộ (trường hợp các bộ quản lý phải thực hiện nhiệm vụ hoạt động bán trú ngoài giờ hành chính có thể trao đổi với cha mẹ học sinh chi hỗ trợ nội dung nay hoặc sử dụng dự toán ngân sách giao hàng năm thanh toán chế độ thêm giờ thêm buổi cho các bộ quản lý theo qui định hiện hành)…

Hải Bình

Liên Trần (01/07/2019 12:22:53 PM)

Mình cũng mong thành phố Tây Ninh cũng kiểm tra chấn chỉnh lại công tác thu chi ở trường học, đặc biệt là ở các trường cấp 2 trong thành phố. Ngoài các khoản thu theo qui định phu huynh còn phải đóng phí nhà trường yêu cầu như tiền hội phụ huynh 70 nghìn nữa mà ko dám nói sợ con bị trù dập

Tin tiêu điểm