Bản in

Giáo dục

Thứ Bảy, 6/8/2016 09:07

Bến Tre ban hành kế hoạch xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2016 - 2020

Bến Tre ban hành kế hoạch xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2016 - 2020

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Bến Tre ban hành kế hoạch xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2016 - 2020.

Trong đó đưa ra các mục tiêu cụ thể về xóa mù chữ và phổ cập giáo dục, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các cơ sở GDTX như trung tâm giáo dục nghề nghiệp-GDTX và trung tâm học tập cộng đồng;

Nâng cao trình độ tin học, ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, người lao động;

Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề để lao động có hiệu quả hơn, hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn;

Hoàn thiện kỹ năng sống, xây dựng cuộc sống cá nhân và cộng đồng ngày càng hạnh phúc hơn.

Giải pháp để thực hiện mục tiêu gồm: Tăng cường nâng cao nhận thức, trách nhiệm và nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân về mục đích, ý nghĩa, vai trò, lợi ích của việc xây dựng xã hội học tập;

Tổ chức các hoạt động học tập suốt đời thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ. Đẩy mạnh hình thức học từ xa, học qua mạng;

Triển khai Kế hoạch xây dựng xã hội học tập lồng ghép với các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án triển khai giai đoạn 2016-2020;

Củng cố, phát triển mạng lưới các cơ sở giáo dục. Xây dựng cơ chế phối hợp giữa các cấp, các ngành, các tổ chức, doanh nghiệp trong quá trình xây dựng xã hội học tập.

Lập Phương

Tin tiêu điểm