Bản in

Giáo dục

Thứ Sáu, 13/4/2018 08:52

Bắc Giang:

Bảo trì cơ sở vật chất trường học đảm bảo an toàn cho học sinh

Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Bắc Giang vừa có văn bản gửi UBND huyện, thành phố và đơn vị trực thuộc về việc cải tạo, bảo trì cơ sở vật chất trường học đảm bảo an toàn cho học sinh.

Văn bản đề nghị UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các phòng chuyên môn định kỳ kiểm tra hiện trạng công trình tại các trường mầm non, tiểu học, TH&THCS, THCS trên địa bàn do địa phương quản lý; khi phát hiện công trình, hạng mục công trình có dấu hiệu nguy hiểm, không đảm bảo an toàn cho việc khai thác, sử dụng phải thực hiện ngay các biện pháp khẩn cấp như:

Hạn chế sử dụng công trình, ngừng sử dụng công trình, di chuyển người và tài sản để đảm bảo an toàn nếu công trình có nguy cơ sụp đổ; hằng năm bố trí kinh phí để cải tạo, sửa chữa các hạng mục công trình trường, lớp học đã hết niên hạn sử dụng, xuống cấp không đảm bảo an toàn.

UBND xã, phường, thị trấn nơi có cơ sở vật chất trường học xuống cấp, tổ chức khảo sát, kiểm định chất lượng, đánh giá mức độ nguy hiểm, thực hiện sửa chữa hoặc phá dỡ bộ phận công trình hoặc công trình để đảm bảo an toàn;

Kịp thời báo cáo UBND huyện, thành phố khi công trình trường, lớp học đã hết niên hạn sử dụng, không đảm bảo an toàn theo quy định; đồng thời phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện tổ chức thực hiện việc kiểm tra, kiểm định, đánh giá chất lượng hiện trạng của công trình, có phương án cải tạo, sửa chữa các công trình không đảm bảo an toàn.

Đối với các cơ sở giáo dục, Sở GD&ĐT yêu cầu thường xuyên kiểm tra hiện trạng công trình, khi phát hiện công trình, hạng mục công trình có dấu hiệu nguy hiểm, không đảm bảo an toàn cho việc khai thác, sử dụng, thực hiện ngay các biện pháp khẩn cấp như trên.

Kiên quyết không đưa vào sử dụng các công trình trường, lớp học đã hết niên hạn sử dụng mà không đảm bảo an toàn theo quy định khi chưa được cải tạo, nâng cấp, sửa chữa.

Lập Phương