Bản in

Giáo dục

Thứ Ba, 29/3/2016 20:00

Ban hành văn bản hợp nhất về quy chế thi THPT quốc gia

Ban hành văn bản hợp nhất về quy chế thi THPT quốc gia

GD&TĐ - Bộ GD&ĐT vừa công bố thông tư ban hành quy chế thi THPT quốc gia.

Thông tư này thay thế Thông tư số 10/2012/TT-BGDĐT về việc ban hành Quy chế thi tốt nghiệp THPT và các Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 10/2012/TT-BGDĐT.

Những điểm mới so với quy định cũ liên quan đến tổ chức cụm thi; Thành phần Hội đồng thi; Ban coi thi; Ban chấm thi; Quản lý điểm bài thi; điểm ưu tiên, khuyến khích; thanh tra, kiểm tra...

Xem chi tiết quy chế hợp nhất TẠI ĐÂY

Lập Phương