rssheader

26/10/2020

Ban hành Danh mục ngành, nghề đào tạo cấp IV trình độ trung cấp, CĐ

Lập Phương - 11/03/2017, 15:07 GMT+07 | Giáo dục
Ban hành Danh mục ngành, nghề đào tạo cấp IV trình độ trung cấp, CĐ

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2017 và bãi bỏ Thông tư số 21/2014/TT-BLĐTBXH ngày 26/8/2014 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định danh mục nghề đào tạo trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề.

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tổ chức chính trị - xã hội và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ sở có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc có những ngành, nghề đào tạo mới phát sinh, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để hướng dẫn hoặc bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp.

Xem chi tiết danh mục TẠI ĐÂY

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm