Bản in

Giáo dục

Thứ Ba, 9/1/2018 20:25

Bắc Ninh: Xử lý nặng các trường vi phạm dạy thêm và thu sai quy định

Ảnh có tính chất minh họa/internetẢnh có tính chất minh họa/internet

GD&TĐ - Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh yêu cầu các cơ sở trường học; các tổ chức, cá nhân tổ chức dạy thêm trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh tổ chức dạy thêm, học thêm; thực hiện các khoản thu đúng quy định và theo sự phê duyệt của cấp có thẩm quyền; tuyệt đối không lợi dụng danh nghĩa xà hội hóa hoặc lấy danh nghĩa Hội cha mẹ học sinh để thu các khoản đóng góp trái quy định.

Sở yêu cầu các phòng Giáo dục và Đào tạo quán triệt và tăng cường kiểm tra việc tổ chức dạy thêm, học thêm; thực hiện các khoản thu của các cơ sở trường học; các tổ chức, cá nhân tổ chức dạy thêm trên địa bàn.

Xử lý ở mức cao nhất đối với các cơ sở trường học (công lập), người đứng dầu các cơ sở trường học (công lập) vi phạm về việc tổ chức dạy thêm, học thêm; thực hiện các khoản thu không đúng quy định.

Minh Phong