Bản in

Giáo dục

Thứ Sáu, 25/5/2018 12:36

Bắc Ninh thành lập bộ máy giúp việc cho Ban chỉ đạo triển khai CT, SGK mới

Ban chỉ đạo triển khai CT, SGK giáo dục phổ thông mới giúp công tác này được triển khai bài bản, đảm bảo mục tiêu đề raBan chỉ đạo triển khai CT, SGK giáo dục phổ thông mới giúp công tác này được triển khai bài bản, đảm bảo mục tiêu đề ra

GD&TĐ - Ban chỉ đạo triển khai CT, SGK mới tỉnh Bắc Ninh vừa thành lập Ban điều hành và Tổ thư kí.

Ban điều hành do ông Ngô Văn Liên – Giám đốc Sở GD&ĐT, Phó trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo thực hiện CT, SGK GDPT mới làm trưởng Ban.

Ban điều hành và tổ thư kí có trách nhiệm giúp Ban chỉ đạo xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện thực hiện CT, SGK GDPT mới tại tỉnh theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT và kế hoạch của Ban chỉ đạo tỉnh.

Trước đó, tỉnh Bắc Ninh đã thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện CT, SGK GDPT mới tại tỉnh Bắc Ninh do ông Nguyễn Văn Phong - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng ban, ông Ngô Văn Liên - Giám đốc Sở GD&ĐT làm Phó Trưởng ban Thường trực với 12 ủy viên là các sở, ban, ngành phối hợp thực hiện.

Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện CT, SGK GDPT mới tại tỉnh Bắc Ninh có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện đúng chỉ đạo của Bộ GD&ĐT và kế hoạch của UBND tỉnh.

Phạm Huyền