Bắc Ninh: Tăng cường, chỉ đạo quản lý trung tâm ngoại ngữ, tin học

ĐỨC TRÍ - 10:12 02/01/2020
Nâng cao trình độ ngoại ngữ. (ảnh minh họa)

Nâng cao trình độ ngoại ngữ. (ảnh minh họa)

Để tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động các trung tâm ngoại ngữ, tin học, Sở GDĐT Bắc Ninh đã có văn bản đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp và thực hiện một số nội dung:

Thực hiện nghiêm túc Nghị định của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn của Bộ GD&ĐT về Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm ngoại ngữ, tin học.

Phối hợp với các ban, ngành liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra (thường xuyên, đột xuất) hoạt động của các trung tâm ngoại ngữ, tin học.

Công khai danh sách các trung tâm ngoại ngữ, tin học trên địa bàn, các cam kết chất lượng, điều kiện đảm bảo chất lượng, thời gian thành lập, địa điểm được cấp phép hoạt động trên các phương tiện thông tin đại chúng để người học và xã hội tham gia giám sát.

Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi sai phạm và kiên quyết đình chỉ hoạt động khi không đảm bảo các điều kiện theo quy định…

Đức Trí

Bình luận của bạn đọc