Bản in

Giáo dục

Thứ Ba, 25/7/2017 10:26

Bắc Ninh: Học sinh tựu tựu trường vào ngày 14/8

Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

GD&TĐ - UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành kế hoạch thời gian năm học 2017-2018 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thong và giáo dục thường xuyên.

Theo đó, thời gian tựu trường của bậ mầm non, tiểu học, THCS, THPT là 14/8/2017, đối với giáo dục thường xuyên là 21/8 và khai giảng vào ngày 5/9.

Đối với giáo dục mầm non, tiểu học và giáo dục thường xuyên, học kỳ được tính từ ngày 5/9 đến 5/1/2018, trong đó có 18 tuần thực học, thời gian còn lại cho các hoạt động tập thể và sơ kết học kỳ.

Học kỳ II được bắt đầu từ ngày 8/1 đến 18/5/2018 và kết thúc năm học trước ngày 31/5/2018, trong đó có 17 tuần thực học.

Đối với giáo dục THCS và THPT: Học kỳ I được tính từ ngày 21/8/2017 đến 6/1/2018, trong đó có 19 tuần thực học, thời gian còn lại cho các hoạt động tập thể và sơ kết học kỳ I. Học kỳ II được bắt đầu từ 8/1/2018 đến ngày 19/5/2018 và kết thúc năm học trước ngày 31/5/2018, trong đó có 18 tuần thực học.

Minh Phong