Bản in

Giáo dục

Thứ Sáu, 19/1/2018 08:49

Bắc Ninh chấn chỉnh dạy học thêm, chống lạm thu

Bắc Ninh chấn chỉnh dạy học thêm, chống lạm thu

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Bắc Ninh vừa có văn bản chấn chỉnh việc dạy học thêm, học thêm không đúng quy định; tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục.

Theo đó, yêu cầu các cơ sở trường học, các tổ chức cá nhân tổ chức dạy thêm trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh tổ chức dạy thêm, học thêm thực hiện các khoản thu đúng quy định theo sự phê duyệt của cấp có thẩm quyền.

Tuyệt đối không lợi dụng danh nghĩa xã hội hóa hoặc lấy danh nghĩa Hội cha mẹ học sinh để thu các khoản đóng góp trái quy định.

Các phòng GD&ĐT quán triệt và tăng cường kiểm tra việc tổ chức dạy thêm, học thêm; thực hiện các khoản thu của cơ sở trường học; các tổ chức, cá nhân dạy thêm trên địa bàn.

Sở GD&ĐT nhấn mạnh sẽ xử lý ở mức cao nhất đối với các cơ sở trường học (công lập), người đứng đầu các cơ sở trường học (công lập) vi phạm về việc tổ chức dạy thêm, học thêm; thực hiện các khoản thu không đúng quy định.

Lập Phương