Bản in

Giáo dục

Thứ Ba, 27/2/2018 09:50

Bắc Giang: Tăng cường vai trò quản lý của phòng GD&ĐT trong công tác phòng chống ma túy

Bắc Giang: Tăng cường vai trò quản lý của phòng GD&ĐT trong công tác phòng chống ma túy

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Bắc Giang xây dựng kế hoạch phòng chống ma túy năm 2018.

Mục đích nhằm nâng cao nhận thức, tạo chuyến biến mạnh mẽ về ý thức, trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và sinh viên trong công tác phòng chống ma túy; xây dụng nhà trường không có ma tuý; qua đó, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi hiểm họa ma tuý trong cộng đồng.

Công tác phòng chống ma túy phải được tổ chức khoa học, thiết thực, hiệu quả, không phô trương, hình thức; thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo, thống kê về phòng chống ma túy theo quy định.

Các nhiệm vụ và giải pháp đưa ra là tăng cường vai trò quản lý của phòng GD&ĐT và các cơ sở giáo dục trong công tác phòng chống ma túy. Coi công tác phòng chống ma túy là nhiệm vụ chính trị, thường xuyên, trọng tâm của mỗi đơn vị. Nêu cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong công tác phòng chống ma túy.

Cùng với đó là đẩy mạnh công tác giáo dục, truyền thông; thực hiện nghiêm túc việc giảng dạy nội dung giáo dục phòng chống ma túy theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Đổi mới hình thức, biện pháp để nâng cao hiệu qủa công tác truyền thông về phòng chống ma túy. Đẩy mạnh tuyên truyền về phòng chống ma túy qua tổ chức các cuộc thi, trên website, bằng tranh ảnh, hình thức sân khấu hóa, sinh hoạt lớp, đoàn, đội...

Tổ chức cho học sinh đầu cấp, sinh viên đầu khóa học nội quy nhà trường gắn với giáo dục phòng chống ma túy. Tổ chức cho học sinh, sinh viên ký cam kết không sử dụng hoặc liên quan đến ma túy. Gắn kết quả thực hiện cam kết với đánh giá, xếp loại hạnh kiểm học sinh; đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên; xét thi đua các tập thể, cá nhân.

Lập Phương

Tin tiêu điểm