Bản in

Giáo dục

Thứ Bảy, 28/10/2017 21:04

Bắc Giang lưu ý trong truyền thông giáo dục

Bắc Giang lưu ý trong truyền thông giáo dục

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Bắc Giang ban hành kế hoạch truyền thông về giáo dục và đào tạo năm học 2017-2018.

Trong đó đưa yêu cầu nội dung truyền thông phải phản ánh đúng các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, ngành Giáo dục về phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo của cả nước và trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Nhanh chóng nhận diện, dự báo các vấn đề “nóng” để chủ động, kịp thời có phương án xử lý đúng đắn.

Về nội dung, kế hoạch của Sở nêu rõ: Năm học 2017-2018, tập trung truyền thông 9 nhiệm vu trọng tâm, 5 nhóm giải pháp và chủ đề năm học của ngành Giáo dục.

Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên và dư luận xã hội về việc thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch của tỉnh Bắc Giang triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo tại địa phương. Các lĩnh vực trọng tâm tuyên truyền cụ thể đối với từng cấp, bậc học cũng được đưa ra cụ thể trong bản kế hoạch.

Lập Phương

Tin tiêu điểm