Bản in

Giáo dục

Thứ Bảy, 19/9/2015 17:00

Bắc Giang hướng dẫn thực hiện phụ cấp thâm niên nhà giáo năm 2015

Bắc Giang hướng dẫn thực hiện phụ cấp thâm niên nhà giáo năm 2015

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Bắc Giang vừa có hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Sở tổ chức triển khai thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo năm 2015.

Theo đó, các đơn vị thành lập Hội đồng xét duyệt hưởng chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo của đơn vị, chủ động rà soát đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của đơn vị, đối chiếu với hồ sơ quản lý của đơn vị và các quy định hiện hành để xác định đúng đối tượng được hưởng theo quy định và đúng thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên của từng đối tượng.

Các đơn vị lập danh sách nhà giáo đủ điều kiện hưởng chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo năm 2015 và niêm yết công khai danh sách, mức hưởng phụ cấp thâm niên năm 2015 tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức.

Đồng thời, gửi hồ sơ đề nghị xét duyệt về Sở GD&ĐT để được quyết định hoặc thẩm định danh sách nhà giáo được hưởng phụ cấp thâm niên theo phân cấp của tỉnh.

Lưu ý: Đối với những nhà giáo được nâng tỷ lệ phụ cấp thâm niên: Chỉ cần nộp Bản kê khai, Quyết định hưởng phụ cấp thâm niên năm 2014 và Quyết định điều động, thuyên chuyển (nếu có).

Đối với các trường hợp thuộc đối tượng Giám đốc Sở quản lý: Gửi hồ sơ về Sở GD&ĐT để Giám đốc Sở xem xét và quyết định.

Đối với các trường hợp thuộc đối tượng Thủ trưởng đơn vị quản lý: Gửi hồ sơ về Sở GD&ĐT để Sở thẩm định và Thủ trưởng đơn vị ra quyết định. Các đơn vị chịu trách nhiệm về hồ sơ cá nhân của các đối tượng được hưởng phụ cấp.

Lập Phương

Tin tiêu điểm