Bản in

Giáo dục

Thứ Sáu, 2/3/2018 09:25

Bắc Giang: Hướng dẫn chấm điểm thi đua các trường THPT

Bắc Giang: Hướng dẫn chấm điểm thi đua các trường THPT

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Bắc Giang hướng dẫn đánh giá, chấm điểm thi đua các trường THPT, PT DTNT năm học 2017-2018.

Mục tiêu nhằm đánh giá việc triển khai, tổ chức và kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm học 2017-2018 của các trường THPT, PT DTNT; làm căn cứ xếp loại thi đua năm học đối với các trường THPT, PT DTNT và người đứng đầu các đơn vị.

Cụ thể, đánh giá, chấm điểm 12 lĩnh vực công tác đối với các trường PT DTNT; 11 lĩnh vực công tác đối với các trường THPT (không đánh giá, xếp loại lĩnh vực Giáo dục dân tộc). Mỗi lĩnh vực được đánh giá bằng cách cho điểm theo các tiêu chí cụ thể.

Tổng số điểm thực hiện các lĩnh vực công tác là 140 điểm (đối với các trường PT DTNT), 130 điểm (đối với các trường THPT). Xếp loại các lĩnh vực theo các mức: Hoàn thành xuất sắc, hoàn thành tốt, hoàn thành, chưa hoàn thành.

Trong quá trình bình xét, Sở GD&ĐT sẽ lưu ý đến mức độ tiến bộ, phát triển của các đơn vị so với năm học truớc; trừ điểm hoặc không xét khen thưởng đối với các đơn vị tổ chức phong trào thi đua hình thức, kém hiệu quả, để xảy ra vi phạm quy chế thi, tuyển sinh, dạy thêm, học thêm, vi phạm đạo đức nhà giáo, đạo đức học sinh..

Lập Phương