Bản in

Giáo dục

Thứ Hai, 26/1/2015 18:44

Bắc Giang đưa tiêu chí chấm điểm giờ dạy của giáo viên

Bắc Giang đưa tiêu chí chấm điểm giờ dạy của giáo viên

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Bắc Giang vừa có hướng dẫn đánh giá, xếp loại giờ dạy của giáo viên và xây dựng kế hoạch dạy học.

Theo đó, ghi rõ: Đánh giá giờ dạy theo theo định hướng phát triển năng lực học sinh là đánh giá hiệu quả hoạt động của học sinh, qua đó đánh giá được vai trò tổ chức, kiểm tra, định hướng trong hoạt động của giáo viên, được thể hiện qua các tiêu chí:

Kế hoạch (giáo án) và tài liệu dạy học (25 điểm); Tổ chức hoạt động học tập cho học sinh (35 điêm); hoạt động của học sinh (40 điểm).

Giờ dạy đạt loại giỏi nếu từ trên 80 điểm; loại khá: từ 65 đến 79 điểm; loại trung bình: từ 50 - 64 điểm; còn lại là loại yếu.

Sở này quy định, không đánh giá, xếp loại giờ dạy đối với các tiết dạy áp dụng các kỹ thuật, phương pháp dạy học mới nếu giáo viên không có nhu cầu, hoặc các tiết dạy không sử dụng để kiểm tra, đánh giá, xếp loại giáo viên.

Trong trường hợp có nhu cầu xếp loại giờ dạy, các đơn vị vận dụng tiêu chí trên để cho điểm giờ dạy phù hợp với đặc thù bài học và điều kiện dạy học cụ thể của từng địa phương, từng nhà trường.

Về kế hoạch dạy học, theo quy định của Sở GD&ĐT Bắc Giang, được xây dựng trên cơ sở phân phối chương trình dạy học chi tiết do giáo viên xây dựng.

Đối với giáo viên được phân công dạy nhiều đối tượng học sinh trong cùng một khối, có thể sử dụng một kế hoạch dạy học nhưng phải có chú thích cụ thể (đơn vị kiến thức này áp dụng cho đối tượng nào).

Lập Phương