Bản in

Giáo dục

Chủ Nhật, 14/6/2015 12:00

Bắc Giang điều chỉnh thời gian nhận hồ sơ ĐKDT vào 10

Bắc Giang điều chỉnh thời gian nhận hồ sơ ĐKDT vào 10

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Bắc Giang vừa có thông báo điều chỉnh thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự thi tuyển sinh lớp 10 THPT trên địa bàn năm học 2015 – 2016.

Theo đó, thời gian đăng ký dự thi từ ngày 9/6 đến hết ngày 25/6/2015. Ngày 26/6/2015, Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị nộp hồ sơ như quy định pphòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục của Sở trong thời gian từ 7h30 đến 11h.

Trường hợp đặc biệt, thí sinh nộp hồ sơ chậm (trong thòi gian cho phép) mà có lý do chính đáng, Sở cho phép các đơn vị nhận hồ sơ đăng ký dự thi của thí sinh đó, xếp lại phòng thi và gửi lại dữ liệu, danh sách phòng thi về Sở chậm nhất ngày 10/7/2015. Các đơn vị phải báo cáo Sở trước khi nhận hồ sơ của thí sinh.

Việc điều chỉnh này, theo Sở GD&ĐT Bắc Giang, nhằm đảm bảo cho việc thí sinh đăng ký dự kỳ thi tuyển sinh vào lóp 10 THPT năm học 2015 - 2016 được thuận lợi và việc kiểm tra hồ sơ, dữ liệu thí sinh của các đơn vị được chuẩn xác.

 

Lập Phương