Bản in

Giáo dục

Thứ Bảy, 3/1/2015 05:05

Bắc Giang: Đạt chuẩn phổ cập GDMN trẻ 5 tuổi

GD&TĐ - UBND tỉnh Bắc Giang vừa công nhận 10/10 huyện, TP đạt chuẩn phổ cập GDMN trẻ 5 tuổi. 

Theo đó, toàn tỉnh có 274 (268 trường công lập). 173/274 trường MN đạt chuẩn quốc gia, đạt 63% tổng số trường. 944 phòng học kiên cố và bán kiên cố cho lớp 5 tuổi, đạt 100% chuẩn theo quy định. 100% trường có đủ bộ thiết bị dạy học tối thiểu. 1.892 GV dạy lớp 5 tuổi đạt chuẩn và trên chuẩn, tỷ lệ 2 GV/lớp. Số trẻ 5 tuổi ra lớp là 104% bao gồm cả trẻ khuyết tật.

Tin tiêu điểm