Bản in

Giáo dục

Thứ Năm, 16/11/2017 08:16

Bắc Giang công nhận 319 giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh

Bắc Giang công nhận 319 giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Bắc Giang thông báo kết quả Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh vòng 2 cấp trung học chu kỳ 2016 - 2019. Kết quả, có 319 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi ở vòng này.

Sở GD&ĐT đánh giá: giáo viên tham gia hội thi đã có sự chuẩn bị chu đáo cho các giờ giảng. Nhiều giáo viên thực hiện đổi mới phương pháp giảng dạy, áp dụng hiệu quả các kỹ thuật dạy học tích cực, có sự sáng tạo trong xây dựng kế hoạch bài dạy theo các hoạt động dạy học.

Hội thi thực sự trở thành đợt sinh hoạt chuyên môn sâu rộng đối với giáo viên các bộ môn cấp trung học toàn tỉnh.

Sở GD&ĐT yêu cầu hiệu trưởng các trường THPT, phổ thông DTNT, trưởng phòng GD&ĐT các huyện, thành phố tiếp tục động viên, khích lệ, tạo điều kiện để giáo viên nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đổi mới GD&ĐT đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay.

Lập Phương