Bản in

Giáo dục

Thứ Bảy, 3/2/2018 16:00

Bắc Giang bắt buộc luân chuyển CBQL giữ chức vụ 10 năm trở lên ở 1 đơn vị

Bắc Giang bắt buộc luân chuyển CBQL giữ chức vụ 10 năm trở lên ở 1 đơn vị

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Bắc Giang ban hành Kế hoạch luân chuyển cán bộ quản lý cấp phòng và tương đương các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT năm 2018.

Điều kiện thực hiện luân chuyển: Cán bộ quản lý cấp phòng và tương đương có thời gian giữ chức vụ từ 5 năm trở lên. Bắt buộc luân chuyển cán bộ quản lý có thời gian giữ chức vụ từ 10 năm trở lên ở một đơn vị; trừ trường hợp đặc biệt do Giám đốc Sở xem xét quyết định.

Trong trường hợp cán bộ quản lý vi phạm kỷ luật nhưng chưa đến mức bị thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức, không hoàn thành nhiệm vụ hoặc có dấu hiệu vi phạm kỷ luật, mất đoàn kết nội bộ thì tùy theo mức độ vi phạm, Giám đốc Sở xem xét, quyết định miễm nhiệm hoặc luân chuyển vị trí công tác mà không chờ hết thời hạn bổ nhiệm.

Công tác luân chuyển được thực hiện trong thời gian từ tháng 6 đến tháng 8 năm 2018. Quyết định miễn nhiệm hoặc luân chuyển ngay đối với các trường hợp vi phạm kỷ luật hoặc không hoàn thành nhiệm vụ.

Lập Phương