Bản in

Giáo dục

Thứ Năm, 14/12/2017 10:19

Bà Rịa-Vũng Tàu lưu ý tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường

Bà Rịa-Vũng Tàu lưu ý tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Bà Rịa-Vũng Tàu gửi văn bản yều cầu các đơn vị tổ chức sinh hoạt chuyên môn (SHCM) theo cụm trường kể từ năm học 2017-2018.

Trong đó nhấn mạnh việc xây dựng kế hoạch sinh hoạt chuyên môn cụm trường là quan trọng và cần thiết, phải thống nhất được những nội dung và có kế hoạch chuẩn bị; phân công hết sức cụ thể cho từng tập thể, cá nhân chuẩn bị các nội dung liên quan.

Kế hoạch sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường phải luôn luôn khả thi vì các hoạt động của sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường do các trường tự xây dựng theo yêu cầu, mục đích thiết thực và phải đem lại lợi ích thiết thực cho từmg trường.

Hội đồng bộ môn cấp tỉnh/huyện hỗ trợ công tác chuyên môn tại địa bàn mình công tác, được sự phân công của tổ trưởng bộ môn.

Về nội dung sinh hoạt chuyên môn cụm trường, Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị chủ động lựa chọn phù hợp với điều kiện của từmg trường trong cụm; tăng cường tính thực tiễn, hiệu quả, đổi mới trong công tác giảng dạy, công tác quản lý; tăng cường hoạt động trải nghiệm của học sinh trong nhà trường.

Lập Phương