Bản in

Giáo dục

Thứ Năm, 8/2/2018 14:00

Bà Rịa - Vũng Tàu nhấn mạnh đổi mới phương pháp GD an toàn giao thông

Bà Rịa - Vũng Tàu nhấn mạnh đổi mới phương pháp GD an toàn giao thông

GD&TĐ - Sở Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành Kế hoạch công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông ngành GD&ĐT năm 2018.

Trong đó nhấn mạnh thực hiện đổi mới phương pháp giáo dục an toàn giao thông trong các cơ sở giáo dục, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ và giải pháp của ngành Giáo dục được giao của Ban an toàn giao thông tỉnh và Bộ GD&ĐT.

Đổi mới phương thức tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông phù hợp với chủ đề năm ATGT; tăng cường truyền thông trong giờ sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt chủ nhiệm, các hoạt động ngoại khóa, trên các phương tiện thông tin trong nhà trường, mạng xã hội để giáo dục học sinh.

Kế hoạch cũng đưa yêu cầu 100% các trường từ mầm non đến THPT và giáo dục thường thường phải tổ chức phát động An toàn giao thông trong năm học 2017 - 2018.

Ngoài việc tuyên tuyền và cho học sinh kí cam kết, các trường cần phải có hướng dẫn thực hành cho học sinh đi bộ, đi bộ qua đường an toàn; cách đội mũ bảo hiểm đúng qui cách; đi xem đạp, xe đạp điện, xe gắn máy dưới 50 phân khối an toàn…

Lập Phương

Tin tiêu điểm