Bản in

Giáo dục

Thứ Năm, 12/1/2017 15:07

Bà Rịa - Vũng Tàu: Đối tượng được giảm học phí năm học 2016-2017

Bà Rịa - Vũng Tàu: Đối tượng được giảm học phí năm học 2016-2017

GD&TĐ - UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu triển khai quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập năm học 2016-2017 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Theo đó, đối tượng được giảm học phí quy định cụ thể như sau:

Các đối tượng được giảm 70% học phí theo quy định: Thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 8 Nghị định số 86/2015/NĐ-CP của Chính phủ và Điểm a Khoản 3 Điều 4 Thông tư liên tịch số số 09/2016/TTLT/BGDĐT-BTC-BLĐTBXH.

Các đối tượng được giảm 50% học phí theo quy định: Trẻ em học mẫu giáo và học sinh, sinh viên là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên.

Bổ sung đối tượng được giảm 50% học phí: Học sinh trong độ tuổi phổ thông học chương trình THPT hệ Giáo dục thường xuyên tại các cơ sở giáo dục là con của cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên;

Trẻ em học mẫu giáo, học sinh phổ thông và học sinh trong độ tuổi phố thông học chương trình THPT hệ Giáo dục thường xuyên tại các các cơ sở giáo dục có cha mẹ thuộc diện hộ cận nghèo theo quy định của tỉnh.

Đối tượng được hỗ trợ chi phí học tập

Đối tượng được hỗ trợ chi phí học tập theo quy định: Thực hiện theo quy định tại Điều 10 Chương III Nghị định số 86/2015/NĐ- CP của Chính phủ và Khoản 4 Điều 4 Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH.

Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông mồ côi cả cha lẫn mẹ; Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông bị tàn tật, khuyết tật thuộc diện hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ; Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phố thông có cha mẹ thuộc diện hộ nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Bổ sung đối tượng được hỗ trợ chi phí học tập: Học sinh trong độ tuổi phổ thông học chương trình THPT hệ Giáo dục thường xuyên tại các tại các cơ sở giáo dục có cha mẹ thuộc diện hộ nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông; học sinh trong độ tuổi phổ thông học chương trình THPT hệ Giáo dục thường xuyên tại các cơ sở giáo dục có cha mẹ thuộc diện hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, hộ nghèo theo chuẩn của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trẻ em học mẫu giáo, học sinh phổ thông và học sinh trong độ tuổi phổ thông học chương trình THPT hệ Giáo dục thường xuyên tại các cơ sở giáo dục là con hộ thoát nghèo được tiếp tục hỗ trợ các chính sách giảm nghèo thêm 2 năm tiếp theo kể từ khi có quyết định công nhận hộ thoát nghèo của UBND cấp xã.

Học sinh trong độ tuổi phổ thông học chương trình THPT hệ Giáo dục thường xuyên tại các cơ sở giáo dục bị mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc bị tàn tật, khuyết tật thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, hộ nghèo theo chuẩn của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trẻ em học mẫu giáo, học sinh phổ thông và học sinh trong độ tuổi phổ thông học chương trình THPT hệ Giáo dục thường xuyên đang học tập tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn huyện Côn Đảo và có hộ khẩu thường trú tại huyện Côn Đảo hoặc có đăng ký tạm trú có thời hạn trên địa bàn huyện Côn đảo từ 6 tháng trở lên.

Lập Phương

Tin tiêu điểm