Bản in

Giáo dục

Thứ Năm, 27/7/2017 19:40

Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành mức học phí mới

Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành mức học phí mới

GD&TĐ - Hội đồng Nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành Nghị quyết quy định mức học phí từ năm học 2017-2018 đến năm học 2020-2021 tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và bổ sung đối tượng miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập của tỉnh.

Cụ thể, quy định mức thu học phí từ năm học 2017-2018 đến năm học 2020-2021 tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu như sau:

Đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập năm học 2017 – 2018 (đơn vị: ngàn đồng/tháng/trẻ, học sinh):

Từ năm học 2018 - 2019 trở đi, căn cứ chỉ số giá tiêu dùng tăng bình quân hàng năm do Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo, ủy ban nhân dân tỉnh xem xét điều chỉnh mức học phí mới phù hợp với tình hình thực tế của địa phương trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. Trường hợp mức học phí không thay đổi thì tiếp tục áp dụng mức thu được quy định tại nghị quyết này.

Mức thu học phí đối với các chương trình đào tạo đại trà trình độ trung cấp, cao đẳng công lập tại các cơ sở đào tạo chưa tự bảo đàm kinh phí chi thường xuyên và chi đầu tư (đơn vị: 1.000 đồng/tháng/học sinh,sinh viên):

Mức thu học phí đối với các chương trình đào tạo đại trà trình độ trung cấp, cao đẳng công lập tại các đơn vị tự bảo đảm kinh phí chi thường xuyên và chi đầu tư:

Lập Phương