Bản in

Giáo dục

Thứ Bảy, 25/11/2017 16:37

Gia Lai:

Áp dụng đại trà sinh hoạt chuyên môn mới trong trường mầm non

Ảnh minh họaẢnh minh họa

GD&TĐ -Sở GD&ĐT Gia Lai vừa có văn bản gửi các phòng GD&ĐT yêu cầu triển khai, thực hiện đổi mới sinh hoạt chuyên môn trong các trường mầm non.

Trong đó yêu cầu chỉ đạo tất cả các trường mầm non trên địa bàn nghiên cứu, xây dựng kế hoạch và tổ chức tập huấn đại trà cho cán bộ quản lý, giáo viên mầm non về đổi mới sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học (sinh hoạt chuyên môn mới), đảm bảo 100% CBQL,GVMN được tham gia, nhận thức đầy đủ các nội dung. Thời gian tổ chức tập huấn đại trà chậm nhất ngày 20/12/2017.

Trên cơ sở các trường mầm non được Sở chọn làm thí điểm tại các huyện, thị xã, thành phố để tổ chức thực hiện sinh hoạt chuyên môn mới, Phòng GD&ĐT tổ chức họp, rút kinh nghiệm, hướng dẫn các trường mầm non xây dựng kế hoạch và chuẩn bị các điều kiện để tổ chức thực hiện bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế, đáp ứng được mục tiêu kế hoạch. Thời gian áp dụng đại trà tại các trường được thực hiện bắt đầu từ học kỳ II năm học 2017-2018.

Sở này cũng yêu cầu phòng GD&ĐT tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá việc lập kế hoạch, triển khai, thực hiện sinh hoạt chuyên môn mới của các trường mầm non trên địa bàn để kịp thời điều chỉnh, bổ sung những thiếu sót nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn trong các trường mầm non.

Báo cáo triển khai, thực hiện sinh hoạt chuyên môn mới, tổng hợp những thuận lợi, khó khăn, kết quả thực hiện sinh hoạt chuyên môn mới tại các trường mầm non trong năm học 2017-2018 và tiếp tục xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện năm học tới, kịp thời đề xuất với Sở những nhu cầu cần thiết nhằm bảo đảm cho việc triển khai đại trà hiệu quả. Thời gian báo cáo cùng thời điểm báo cáo tổng kết năm học 2017-2018.

Lập Phương