Giáo dục

An Giang: Phát triển ứng dụng CNTT vào dạy học

ĐỨC TRÍ - 21:12 17/01/2020
Đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào dạy và học 
(ảnh minh họa) Đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào dạy và học (ảnh minh họa)

Các mục tiêu đã được 2 Sở đưa ra:

Tổ chức dạy tin học ứng dụng; kiến thức an toàn an ninh thông tin cho học sinh.

Tổ chức tập huấn tin học ứng dụng; kiến thức an toàn an ninh thông tin cho lực lượng giáo viên chuyên ngành tin học của các trường trong tỉnh.

100% thông tin, văn bản được trao đổi trên môi trường mạng đảm bảo kịp thời, thông suốt từ Sở GDĐT đến Phòng GDĐT và đến các đơn vị trường học.

Tuyên truyền, vận động việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lý ngành,  hỗ trợ các hoạt động dạy - học.

Cuộc cách mạng 4.0 đòi hỏi ứng dụng mạnh mẽ CNTT vào trường học 

(ảnh minh họa)

Ứng dụng, nghiên cứu khoa học nhằm ứng dụng cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 vào dạy và học;

Phát động phong trào CBQL, GV  tự nghiên cứu, tự học để nâng cao kiến thức về CNTT; phong trào thi đua ứng dụng CNTT trong giảng dạy.

Từ năm 2020-2025, Sở GD&ĐT An Giang phối hợp với Sở TT&TT thực hiện khảo sát hiện trạng ứng dụng CNTT, dạy tin học tại các trường học trên địa bàn tỉnh; từ đó xây dựng nội dung bồi dưỡng kiến thức ứng dụng CNTT trong môi trường giáo dục cho CBQL, GV chuyên môn CNTT thuộc các trường trên địa bàn tỉnh, Lãnh đạo và Chuyên viên phụ trách CNTT phòng GDĐT.

2 Sở cũng sẽ phối hợp tổ chức Cuộc thi tin học trẻ bao gồm các kiến thức về tin học ứng dụng trong trường học (giao dịch điện tử, thanh toán điện tử,…); kiến thức an toàn thông tin cho HS bậc THCS và THPT toàn tỉnh cho HS bậc THCS và THPT toàn tỉnh vừa tạo sân chơi vừa bổ sung kiến thức cho các em HS trở thành công dân trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Đức Trí

Bình luận của bạn đọc