Bản in

Giáo dục

Thứ Sáu, 2/8/2019 14:24

An Giang: Nhiều tồn tại giáo dục cần khắc phục

Năm học vừa qua ngành GD&ĐT An Giang đã phát huy nhiều ưu điểm.Năm học vừa qua ngành GD&ĐT An Giang đã phát huy nhiều ưu điểm.

GD&TĐ - Theo ông Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang: Năm học vừa qua ngành GD&ĐT An Giang đã duy trì và phát huy nhiều ưu điểm, tuy nhiên vẫn còn những tồn tại hạn chế cần quan tâm khắc phục.

Cụ thể: Tỉ lệ huy động số cháu nhà trẻ còn thấp so với kế hoạch; Tình trạng học sinh bỏ học, nhất là bậc THCS còn cao; Công tác phổ cập THCS chưa bền vững; Công tác hướng nghiệp, phân luồng học sinh chưa hiệu quả; Một số đơn vị chưa quan tâm đến hoạt động ngoài giờ, lên lớp, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, trong năm học còn xảy ra một số trường hợp bạo lực học đường;

Chưa có sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời với các đơn vị có liên quan trong việc xử lý tình trạng bạo lực học đường; Tiến độ xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia chưa đạt chỉ tiêu theo Nghị quyết đại hội đề ra; Việc đầu tư sửa chữa trang thiết bị phục vụ cho giáo dục chưa đạt như mong muốn...

Cần quan tâm tới giáo dục kĩ năng sống cho học sinh 

Chủ tịch UBND tỉnh đã yêu cầu ngành GD&ĐT cần tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2019-2020:

Triển khai Đề án đổi mới cơ chế tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành GDĐT và Đề án tinh giản biên chế theo tinh thần Nghị quyết 18,19- NQ/TW của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập;

Thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện cho học sinh (dạy chữ, dạy người), phát động trong toàn ngành việc cụ thể hóa giáo dục học sinh về 5 điều Bác Hồ dạy.

Giáo dục học sinh thái độ, ứng xử với người xung quanh, gia đình, bạn bè và bản thân;

Cũng cố Ban chỉ đạo Đề án Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ;

Thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia Nông thôn mới gắn với Đề án xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, tham mưu tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2016-2020 nhằm đánh giá những ưu điểm, hạn chế đồng thời đề ra phương hướng thời gian tới...

Đức Trí

Tin tiêu điểm