Bản in

Giáo dục

Thứ Ba, 10/7/2018 08:00

An Giang: Giáo dục công dân là môn có tỷ lệ điểm trên trung bình cao nhất

Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

GD&TĐ - Đây là thông tin từ bảng thống kê điểm thi các môn trắc nghiệm của Hội đồng thi tỉnh An Giang, kỳ thi THPT quốc gia 2018.

Cụ thể, môn Giáo dục công dân có 7.555 điểm thi trên trung bình, đạt tỷ lệ 98,89% và không có điểm liệt.

Với môn Toán, toàn tỉnh có 9.237 thí sinh đạt điểm trên trung bình, chiếm tỷ lệ 56,71%, không có bài bị điểm liệt.

Môn Tiếng Anh có 3.271 thí sinh điểm trên trung bình (chiếm 22,03%), trong đó có 6 bài điểm 1.

Môn Vật lý có 4.010 thí sinh trên trung bình (54,53%), không có bài bị điểm liệt.

Môn Hóa học có 4.146 thí sinh đạt điểm trên trung bình (tỷ lệ 56,19%), trong đó có 2 bài 1 điểm.

Môn Sinh học có 3.827 (chiếm 52,25%) trên trung bình, trong đó có 1 điểm 1 và 1 điểm 0.

Môn Lịch sử có 2.505 thí sinh điểm trên trung bình (đạt 27,93%), trong đó có 4 điểm 1.

Môn Địa lý có 6.855 điểm trên trung bình (chiếm tỷ lệ 80,85%), trong đó có 1 điểm 0.

Lập Phương