Bản in

Giáo dục

Thứ Hai, 17/7/2017 19:55

9 nhiệm vụ của ngành rất tốt để chuẩn bị chương trình, SGK mới

9 nhiệm vụ của ngành rất tốt để chuẩn bị chương trình, SGK mới

GD&TĐ - Năm học 2017 - 2018 có một vị trí quan trọng, bởi đây là năm học trước thềm bước vào triển khai chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới.

Nhấn mạnh điều này, GS.TS Đinh Quang Báo - nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Hà Nội - cho rằng: nhiệm vụ năm học mới phải thiết kế nhằm 2 mục đích: Thực hiện công việc cụ thể, trước mắt của năm học 2017 – 2018 và chuẩn bị tâm thế bước vào triển khai chương trình, sách giáo khoa mới vào năm học 2018 – 2019.

Nhận xét về 9 nhiệm vụ năm học theo cách đặt vấn đề trên, GS Đinh Quang Báo khẳng định: các nhiệm vụ ngành Giáo dục đưa ra trong năm học mới 2017 - 2018 đều đã liên quan trực tiếp đến các điều kiện cơ bản để chuẩn bị cho triển khai chương trình, sách giáo khoa mới, bên cạnh giải quyết các nhiệm vụ cụ thể năm học 2017 - 2018. Dù tên nhiệm vụ chưa đủ phản ánh khả năng đáp ứng 2 mục đích nêu trên, nhưng đã bộc bộ ở nội dung cụ thể công việc với đầu ra kết quả thực hiện công việc đó.

Ví dụ, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp là một nhiệm vụ chiến lược, thường xuyên hằng năm. Vậy để chuẩn bị thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới, cần bắt đầu triển khai chương trình bồi dưỡng giáo viên về phương pháp phát triển năng lực học sinh; tổ chức dạy học tích hợp; hoạt động trải nghiệm; dạy học phân hóa; bồi dưỡng giáo viên năng lực phân tích chương trình và năng lực lựa chọn sách giáo khoa...

Với nhiệm vụ đẩy mạnh giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo, theo GS Đinh Quang Báo, đây cũng là nhiệm vụ mang tính chiến lược.

Với nhiệm vụ nay, năm học 2017 – 2018, cần bồi dưỡng cho cán bộ quản lý giáo dục việc tổ chức phát triển chương trình và kế hoạch phát triển giáo dục của nhà trường. Để các cán bộ quản lý phải xây dựng kế hoạch giáo dục dạy học khi thực hiện dạy học phân hóa, tự chọn; phải có khả năng điều hành, sắp xếp kế hoạch dạy học nhà trường, đáp ứng lựa chọn phân hóa nghề nghiệp; phải tổ chức hội đồng giáo viên phát triển hoạt động trải nghiệm sáng tạo; phải thiết kế các chuyên đề dạy hoc phù hợp với địa phương...

Trong 9 nhiệm vụ nêu trên, GS Đinh Quang Báo cho rằng, cần lựa chọn ưu tiên. Tiêu chuẩn để ưu tiên là: Nhiệm vụ mang tính chiến lược, có giá trị đột phá, vừa đáp ứng công việc trước mắt, mà cụ thể là chuẩn bị cho triển khai chương trình, sách giáo khoa mới.

Theo quan điểm đó, thứ tự ưu tiên của các nhiệm vụ theo quan điểm cá nhân GS Đinh Quang Báo như sau:

Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý các cấp; Phân luồng định hướng nghề nghiệp; Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm; Rà soát, quy hoạch lại mạng lưới trường, lớp học;

Tăng cường cơ sở vật chất đảm bảo chất lượng các hoạt động giáo dục; Nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ; Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học và quản lý giáo dục; Hội nhập quốc tế; Nhiệm vụ phát triển nguồn nhân lực.

Hiếu Nguyễn