Bản in

Giáo dục

Thứ Bảy, 26/9/2015 07:00

6 nhiệm vụ trọng tâm công tác khảo thí – kiểm định chất lượng giáo dục

6 nhiệm vụ trọng tâm công tác khảo thí – kiểm định chất lượng giáo dục

GD&TĐ - Theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, năm học 2015 – 2016, công tác khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp sẽ tập trung vào 6 nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất: Tăng cường rà soát, xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn về công tác khảo thí và khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) đảm bảo thực tiễn, khả thi, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Thứ hai: Chú trọng bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục các cấp; từng bước nâng cao năng lực cho hệ thống phòng khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục tại các Sở GD&ĐT, các đơn vị chuyên trách làm công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng tại các trường TCCN.

Thứ ba: Tiếp tục triển khai có hiệu quả Chương trình hành động của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI; chuẩn bị các điều kiện để triển khai tổ chức tốt kỳ thi THPT quốc gia năm 2016.

Thứ tư: Tiếp tục triển khai KĐCLGD đối với các trường mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên và trường TCCN; tăng cường kiểm tra, giám sát các hoạt động KĐCLGD.

Thứ năm: Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi chọn học sinh giỏi quốc gia; thi chọn học sinh vào các đội tuyển Olympic khu vực và quốc tế. Tích cực chuẩn bị các điều kiện và tổ chức tốt Olympic Sinh học quốc tế lần thứ 27 năm 2016 tại Việt Nam (IBO 2016).

Thứ sáu: Tiếp tục triển khai Chương trình đánh giá học sinh quốc tế (PISA) do Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) tổ chức vào năm 2018.

Lập Phương

Tin tiêu điểm