Bản in

Giáo dục

Thứ Hai, 29/6/2015 08:03

6 điều thí sinh cần nhớ trong phòng thi

6 điều thí sinh cần nhớ trong phòng thi

GD&TĐ - Thí sinh đưa đề thi ra ngoài phòng thi hoặc nhận bài giải từ ngoài vào phòng thi; Viết, vẽ vào tờ giấy làm bài thi của mình những nội dung không liên quan đến bài thi... sẽ bị đình chỉ thi.

Đó là những điều mà thí sinh cần ghi nhớ khi chính thức bước vào phòng thi kỳ thi THPT Quốc gia năm nay. Ngoài ra, Bộ GD&ĐT cảnh báo: Mọi vi phạm quy chế thi của thí sinh đều bị lập biên bản, xử lý kỷ luật. Cụ thể như sau:

Thứ nhất, khiển trách đối với những thí sinh phạm lỗi một lần: nhìn bài hoặc trao đổi bài với thí sinh khác. Hình thức này do CBCT quyết định tại biên bản được lập.

Thứ hai, cảnh cáo đối với các thí sinh vi phạm một trong các lỗi sau đây:

Đã bị khiển trách một lần nhưng trong giờ thi môn đó vẫn tiếp tục vi phạm quy chế thi ở mức khiển trách.

Trao đổi bài làm hoặc giấy nháp với thí sinh khác.

Chép bài của thí sinh khác hoặc để thí sinh khác chép bài của mình.

Hình thức kỷ luật cảnh cáo do cán bộ coi thi quyết định tại biên bản được lập, kèm tang vật (nếu có).

Thứ ba: Đình chỉ thi đối với các thí sinh vi phạm một trong các lỗi sau đây:

Đã bị cảnh cáo một lần nhưng trong giờ thi môn đó vẫn tiếp tục vi phạm quy chế thi ở mức khiển trách hoặc cảnh cáo.

Mang vật dụng trái phép theo quy định tại Điều 14 Quy chế này vào phòng thi.

Đưa đề thi ra ngoài phòng thi hoặc nhận bài giải từ ngoài vào phòng thi.

Viết, vẽ vào tờ giấy làm bài thi của mình những nội dung không liên quan đến bài thi.

Có hành động gây gổ, đe dọa cán bộ có trách nhiệm trong kỳ thi hay đe dọa thí sinh khác.

Cán bộ coi thi trong phòng thi lập biên bản, thu tang vật (nếu có) và báo cáo Trưởng điểm thi quyết định hình thức đình chỉ thi. Nếu Trưởng điểm thi không nhất trí thì báo cáo Trưởng Ban Coi thi quyết định.

Thí sinh bị đình chỉ thi phải nộp bài thi, đề thi, giấy nháp cho cán bộ coi thi và ra khỏi phòng thi ngay sau khi có quyết định và chỉ được ra khỏi khu vực thi sau 2 phần 3 thời gian làm bài môn đó.

Thứ tư: Trừ điểm bài thi trong các trường hợp sau:

Thí sinh bị khiển trách trong khi thi môn nào sẽ bị trừ 25% tổng số điểm bài thi của môn đó.

Thí sinh bị cảnh cáo trong khi thi môn nào sẽ bị trừ 50% tổng số điểm bài thi của môn đó.

Những bài thi có đánh dấu bị phát hiện trong khi chấm sẽ bị trừ 50% điểm toàn bài.

Thứ năm: Thí sinh bị đình chỉ thi môn thi nào sẽ bị điểm 0 (không) môn thi đó;

Cho điểm 0 (không) nếu thi sinh phạm một trong các lỗi sau:

Bài thi được chép từ các tài liệu mang trái phép vào phòng thi;

Một môn thi có hai bài thi;

Bài thi có chữ viết của hai người trở lên;

Những phần của bài thi viết trên giấy nháp, giấy không đúng quy định.

Thứ sáu: Huỷ bỏ kết quả thi đối với những thí sinh:

Có hai bài thi trở lên bị điểm 0 (không) do phạm lỗi quy định tại điểm đ khoản 4 Điều này;

Viết, vẽ vào tờ giấy thi những nội dung không liên quan đến bài thi;

Để người khác thi thay hoặc làm bài thay cho người khác dưới mọi hình thức; sửa chữa, thêm bớt vào bài làm sau khi đã nộp bài; dùng bài của người khác để nộp.

Minh Phong