Bản in

Giáo dục

Thứ Bảy, 25/11/2017 16:50

Sóc Trăng:

11 nội dung “chấm điểm” trường THPT

Ảnh minh họaẢnh minh họa

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Sóc Trăng ban hành tiêu chí đánh giá các lĩnh vực công tác đối với các trường THPT của tỉnh với 11 nội dung “chấm điểm” trường THPT

Theo đó, Sở xem xét, đánh giá, xếp loại và khen thưởng các trường THPT thực hiện nhiệm vụ theo các tiêu chí của các lĩnh vực công tác như sau:

Thực hiện kế hoạch phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục (80 điểm); Xây dựng đội ngũ (20 điểm); Chính trị - tư tưởng, phong trào (20 điểm); Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục (10 điểm);

Kiểm tra nội bộ; giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng, chống tham nhũng (10 điểm); Giáo dục dân tộc (10 điểm); Cải cách hành chính (10 điểm); ứng dụng công nghệ thông tin (10 điểm); Thống kê, quản lý tài chính và huy động các nguồn lực xã hội (10 điểm); Tăng cường cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học (10 điểm);

Thực hiện các cuộc vận động và công tác tham mưu với chính quyền địa phương (10 điểm).

Việc đánh giá chấm điểm từng nội dung công tác dựa trên kết quả đạt được so với kế hoạch của trường đã triển khai thực hiện trong năm học.

Tổng số điểm đạt được của 11 nội dung công tác là 200 điểm (chưa bao gồm điểm cộng thêm). Trong 11 lĩnh vực công tác, nễu có 1 lĩnh vực 0 điểm thì sẽ không được xét tặng Cờ thi đua hoặc Bằng khen của UBND tỉnh.

Lập Phương

Tin tiêu điểm