Bản in

Giáo dục

Thứ Sáu, 20/9/2019 11:43

100% cơ sở giáo dục phải hoàn thành tự đánh giá theo tiêu chuẩn mới

100% cơ sở giáo dục phải hoàn thành tự đánh giá theo tiêu chuẩn mới

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Bà Rịa – Vũng Tàu hướng dẫn các đơn vị thực hiện nhiệm vụ quản lý chất lượng trong năm học 2019-2020.

Theo hướng dẫn này, thực hiện chủ trương của Bộ GD&ĐT tích hợp hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục với hoạt động công nhận trường đạt chuẩn quốc gia, Sở GD&ĐT yêu cầu lãnh đạo các đơn vị chú trọng, chỉ đạo quyết liệt hoạt động tự đánh giá và đăng ký đánh giá ngoài của các cơ sở giáo dục để công nhận trường đạt chuẩn quốc gia theo đúng niên hạn.

Các đơn vị chú ý điều kiện bảo đảm chất lượng, xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng phù hợp, hiệu quả, tránh bệnh thành tích; kết hợp kết quả thực hiện công tác kiểm định chất lượng vào việc bình xét, xếp loại thi đua, khen thưởng cuối năm của từng cá nhân, từng đơn vị.

Năm học 2019-2020, bảo đảm 100% cơ sở giáo dục phải hoàn thành công tác tự đánh giá theo các tiêu chuẩn mới ban hành của Bộ GD&ĐT.

Các trường phải đăng ký đánh giá ngoài khi đủ điều kiện theo quy định của Bộ GD&ĐT. Đặc biệt, các trường đã đạt chuẩn quốc gia cần chủ động xem xét hiệu lực của “Giấy công nhận trường đạt chuẩn quốc gia” ở chu kỳ trước để sớm có kế hoạch đánh giá ngoài. Phấn đấu nâng tỷ lệ đánh giá ngoài các cơ sở giáo dục tăng lên từ 5 đến 10% so với năm học 2018-2019.

Căn cứ khung thời gian trên, Sở GD&ĐT yêu cầu các phòng GD&DT, các trường THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên chủ động xây dựng kế hoạch đăng ký đánh giá ngoài cụ thể để công nhận đồng thời trường đạt chuẩn kiểm định chất lượng và chuẩn quốc gia hoặc chỉ công nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng theo quy định.

Cần tổ chức tốt các khâu rà soát, kiểm tra, tư vấn giúp các đơn vị chủ động thực hiện tốt công tác tự đánh gía, phấn đấu tăng số lượng các trường được đánh giá ngoài thêm từ 5-10% so với năm học 2018-2019.

Sở GD&ĐT sẽ trực tiếp tư vấn, tập huấn cho các trường THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên. Các phòng GD&ĐT chủ động kế hoạch tổ chức tư vấn, tập huấn cho các đơn vị trực thuộc. Trong quá trình triển khai, nếu gặp khó khăn, Sở sẽ cử người hỗ trợ thêm.

Hải Bình

Tin tiêu điểm