Bản in

Giáo dục

Chủ Nhật, 13/1/2019 20:11

100% các trường học xây dựng bộ quy tắc ứng xử giai đoạn 2018-2020

Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

GD&TĐ - Sở GD&ĐT An Giang xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học” giai đoạn 2018-2025 của ngành GD&ĐT.

Kế hoạch đưa mục tiêu giai đoạn 2018-2020 có 100% các trường học xây dựng bộ quy tắc ứng xử trong trường học theo quy tắc ứng xử do Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh An Giang ban hành, phù hợp với điều kiện và đặc trưng vùng miền của mỗi trường.

Hàng năm, có ít nhất 90% cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, học sinh được tuyên truyền, phổ biến, học tập các vấn đề liên quan đến văn hóa ứng xử, môi trường văn hóa trong gia đình, nhà trường và cộng đồng.

Có ít nhất 90% cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, cán bộ công đoàn Giáo dục, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, Đội Thiếu niên trong trường học được bồi dưỡng nâng cao năng lực, kiến thức ứng xử văn hóa và năng lực tổ chức giáo dục văn hóa ứng xử trong trường học.

Có ít nhất 90% trường học đạt tiêu chuẩn xanh, sạch, đẹp, an toàn, lành mạnh, thân thiện, góp phần xây dựng môi trường văn hóa trong nhà trường.

Giai đoạn 2021-2025: 100% các trường học duy trì, phát huy và thực hiện tốt bộ quy tắc ứng xử trong trường học theo quy định quy tắc ứng xử do Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh ban hành, phù hợp với điều kiện và đặc trưng vùng miền của mỗi trường;

100% cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, HSSV được tuyên truyền, phổ biến, học tập các vấn đề liên quan đến văn hóa ứng xử, môi trường văn hóa trong gia đình, nhà trường và cộng đồng;

Có ít nhất 95% cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, cán bộ Công đoàn Giáo dục, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, Đội Thiếu niên trong trường học được bồi dưỡng nâng cao năng lực, kiến thức ứng xử văn hóa và năng lực tổ chức giáo dục văn hóa ứng xử trong trường học.

Có ít nhất 95% trường học đạt tiêu chuẩn xanh, sạch, đẹp, an toàn, lành mạnh, thân thiện, góp phần xây dựng môi trường văn hóa trong nhà trường.

Để thực hiện mục tiêu trên, Sở GD&ĐT đưa ra các giải pháp: Tuyên truyên nâng cao nhận thức về xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học; xây dựng và thực hiện các quy tắc trong trường học; đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục văn hóa ứng xử trong trường học; nâng cao năng lực ứng xử văn hóa và năng lực giáo dục văn hóa ứng xử; tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong xây dựng văn hóa ứng xử.

Lập Phương

Tin tiêu điểm