Bản in

Giáo dục

Thứ Bảy, 3/3/2018 09:31

Bà Rịa- Vũng Tàu:

10 ngày thực hiện kiểm tra các trung tâm ngoại ngữ năm 2018

Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Bà Rịa- Vũng Tàu ban hành kế hoạch kiểm tra các trung tâm ngoại ngữ năm 2018 trên địa bàn tỉnh. Theo kế hoạch này, Sở GD&ĐT đã tiến hành kiểm tra từ ngày 28/2/2018 và kết thúc vào 28/3/2018.

Nội dung kiểm tra liên quan đến pháp lý trung tâm và các chi nhánh, hồ sơ nhân sự, hồ sơ quản lý giảng dạy, hồ sơ cơ sở vật chất và phòng cháy chữa cháy, hồ sơ quản lý học phí và thực hiện thuế.

Theo Sở GD&ĐT, mục đích của hoạt động này nhằm kiểm tra, xem xét đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của các trung tâm ngoại ngữ năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, trên cơ sở kiểm tra đối chiếu các văn bản hướng dẫn của Bộ GD&ĐT và của Sở GD&ĐT về mục tiêu, kế hoạch chương trình, nội dung phương pháp giáo dục.

Trên cơ sở đánh giá đúng thực trạng hoạt động của các trung tâm ngoại ngữ, đoàn kiểm tra nêu những ưu, khuyết điểm và tư vấn biện pháp khắc phục những mặt hạn chế; đồng thời kiến nghị các cấp quản lý điều chỉnh bổ sung các quy định cần thiết phù hợp với thực tế ở cơ sở

Lập Phương