rssheader

18/01/2021

Nhật Bản không có ý định đóng cửa tất cả trường học vì Covid-19 bùng phát lại

Hải Yến - 27/11/2020, 17:22 GMT+07 | Giáo dục bốn phương
Bộ trưởng GD, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Koichi Hagiuda. Bộ trưởng GD, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Koichi Hagiuda.

Sau cuộc họp nội các, Bộ trưởng GD, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Koichi Hagiuda cho biết “tỷ lệ HS và trẻ em có các triệu chứng thấp và chúng ta không ở trong một tình huống mà dịch lây lan mạnh ở các trường học. Chúng tôi không nghĩ đến việc yêu cầu tất cả các trường học trên cả nước tạm thời đóng cửa như đã làm vào mùa xuân”.

Bộ trưởng GD chỉ ra rằng các quyết định về việc đóng cửa trường học sẽ do các cơ quan quản lý từng trường quyết định. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh “việc đóng cửa tạm thời trường học trong toàn cộng đồng nên được giới hạn ở các trường hợp cần thiết và được quyết định cẩn thận, xem xét việc đảm bảo GD và các tác động đến sức khỏe tinh thần, thể chất của trẻ em”.

Theo Mainichi
Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm