Bản in

Giáo dục bốn phương

Thứ Năm, 5/7/2018 15:41

Ấn Độ: Quan ngại về ĐH trực tuyến

Ấn Độ: Quan ngại về ĐH trực tuyến

GD&TĐ - Các chuyên gia ở Ấn Độ đang quan ngại về kế hoạch của cơ quan quản lý giáo dục đại học, Uỷ ban tài trợ đại học, nhằm thiết lập các quy định mới cho giáo dục trực tuyến có hiệu từ năm học 2018-2019.

Các quy định này sẽ dọn đường cho các trường đại học được xếp hạng cao trong hệ thống đánh giá của chính phủ đưa ra chương trình đào tạo và cấp bằng trực tuyến. Về mặt lý thuyết, một sinh viên có thể lấy bằng cử nhân mà không cần phải đến trường đại học. Các bài giảng sẽ được thu và phát bằng hình thức video và được thảo luận trong một diễn đàn trực tuyến. Bài học điện tử sẽ thay thế sách giáo khoa và sẽ có quy định về tự đánh giá.

Theo Ủy ban tài trợ đại học, khai thác hiệu quả công nghệ sẽ giúp sinh viên Ấn Độ tiếp cận giáo dục đại học nhanh hơn. Tuy nhiên, các chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục trực tuyến và giáo dục từ xa tỏ ra nghi ngờ về hiệu quả của hình thức này. Họ chỉ ra rằng, giáo dục trực tuyến cần phải được đầu tư mạnh mẽ về phần mềm và đội ngũ kỹ thuật. Đây là hai lĩnh vực mà các trường đại học công lập ở Ấn Độ hiện còn thiếu và yếu.

Tố Linh