Bản in

Gia đình

Thứ Năm, 25/2/2016 09:00

Lịch rau trồng theo 12 tháng cho chị em

Có rất loại rau, củ mà bạn có thể trồng ngay trong vườn nhà. Tuy nhiên cần nắm rõ 'mùa nào thức nấy' để rau phát triển khỏe mạnh, cho năng suất cao nhất.

lich rau trong theo 12 thang cho chi em - 1

lich rau trong theo 12 thang cho chi em - 2

lich rau trong theo 12 thang cho chi em - 3

lich rau trong theo 12 thang cho chi em - 4

lich rau trong theo 12 thang cho chi em - 5

lich rau trong theo 12 thang cho chi em - 6

lich rau trong theo 12 thang cho chi em - 7

lich rau trong theo 12 thang cho chi em - 8

lich rau trong theo 12 thang cho chi em - 9

lich rau trong theo 12 thang cho chi em - 10

lich rau trong theo 12 thang cho chi em - 11

lich rau trong theo 12 thang cho chi em - 12


Theo Khám phá