Bản in

Gia đình

Thứ Bảy, 27/6/2015 09:51

3 Bộ cùng vào cuộc khi trẻ đăng ký khai sinh

Ảnh: Bác sỹ Bệnh viện Nhi TW khám hô hấp cho trẻ (Ban Thi đua - Khen thưởng TW)Ảnh: Bác sỹ Bệnh viện Nhi TW khám hô hấp cho trẻ (Ban Thi đua - Khen thưởng TW)

Từ 01/07/2015, người dân đến UBND xã đăng ký khai sinh cho trẻ dưới 6 tuổi sẽ được giải quyết thủ tục đăng ký thường trú và cấp thể Bảo hiểm Y tế.

Tin nhanh, theo quy định mới tại thông tư liên tịch số: 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT của ba bộ: Tư pháp, Công an, Y tế về việc hướng dẫn thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi.

Ủy ban nhân dân cấp xã là đầu mối tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết liên thông các thủ tục hành chính; chịu trách nhiệm về tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ thực hiện liên thông các thủ tục hành chính; đăng ký khai sinh cho trẻ em dưới 6 tuổi; lập và chuyển hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền đăng ký thường trú và Bảo hiểm xã hội cấp huyện để cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi.

Hồ sơ thực hiện liên thông các thủ tục hành chính đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi gồm các giấy tờ sau đây: tờ khai đăng ký khai sinh theo mẫu quy định; giấy chứng sinh do cơ sở y tế nơi trẻ em sinh ra cấp; nếu trẻ em sinh ra ngoài cơ sở y tế thì giấy chứng sinh được thay bằng văn bản xác nhận của người làm chứng; trường hợp không có người làm chứng thì người đi khai sinh phải làm giấy cam đoan về việc sinh là có thực.

Đối với trường hợp trẻ em bị bỏ rơi thì nộp biên bản về việc trẻ em bị bỏ rơi thay cho giấy chứng sinh. (Trường hợp đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra do mang thai hộ thì nộp thêm văn bản chứng minh việc mang thai hộ theo quy định của pháp luật.); phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (theo mẫu quy định); sổ hộ khẩu (trường hợp trẻ em có cha, mẹ nhưng không đăng ký thường trú cùng cha, mẹ mà đăng ký thường trú cùng với người khác thì phải có ý kiến bằng văn bản của cha, mẹ, có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã; ý kiến đồng ý của chủ hộ và Sổ hộ khẩu của chủ hộ.); tờ khai tham gia bảo hiểm y tế theo mẫu quy định.

Thời hạn thực hiên liên thông các thủ tục hành chính được tính từ ngày Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận hồ sơ, giao giấy nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho người dân; trường hợp chưa có kết quả giải quyết đúng ngày hẹn do phải hoàn thiện hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm thông báo cho người dân biết và hẹn lại ngày trả kết quả.

Theo thông tư liên tịch nêu trên, thời hạn thực hiện liên thông các thủ tục hành chính đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi tối đa không quá 20 ngày làm việc, kể từ ngày nộp đủ hồ sơ theo quy định. (nếu chỉ đăng ký khai sinh và cấp thẻ bảo hiểm y tế thì tối đa không quá 15 ngày làm việc)

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa đúng quy định mà Ủy ban nhân dân cấp xã phải hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan đăng ký cư trú, cơ quan Bảo hiểm xã hội thì thời hạn giải quyết được kéo dài thêm không quá 02 ngày làm việc.

3 Bộ cũng nhất trí về việc kinh phí thực hiện liên thông các thủ tục hành chính do ngân sách nhà nước bảo đảm theo quy định hiện hành về phân cấp ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác. Thông tư liên tịch bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ 01/07/2015.

 

Theo Người đưa tin