Thứ 4, Ngày 7 Tháng 8 năm 2019

GD đạo đức, lối sống cho HSSV là nhiệm vụ nền tảng

Hải Bình - 09/03/2020, 14:41 GMT+7 | Kết nối
Ảnh minh họaẢnh minh họa

Về nội dung này, Bộ GD&ĐT cho biết: GD nhân cách, phẩm chất, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên (HSSV) là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng mang tính nền tảng trong GD, bồi dưỡng thế hệ trẻ. Để làm tốt nhiệm vụ này, Bộ GD&ĐT đã, đang thực hiện những giải pháp sau:

Trình Quốc hội thông qua Luật GD năm 2019, quy định nhiệm vụ và quyền của người học, quy định trách nhiệm của nhà trường, gia đình, xã hội trong GD; quy định các hành vi bị nghiêm cấm trong cơ sở GD, nhiệm vụ của người học; quy định rõ trách nhiệm của UBND các cấp trong việc kiểm tra việc chấp hành pháp luật về GD của cơ sở GD trên địa bàn.

Trình Thủ tướng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành và phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương tổ chức thực hiện Đề án “Tăng cường GD lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015 - 2020”; quy định về môi trường GD an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường; tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em; Đề án Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018 - 2025….

Đẩy mạnh công tác tư vấn tâm lý học đường và các hoạt động văn hóa trong trường học; đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức GD đạo đức cho HS; tăng cường, nâng cao hiệu quả các hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho HS. Phối hợp với các bộ, ngành liên quan, Trung ương Đoàn THCS Hồ Chí Minh GD đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ, đặc biệt là GD HSSV khai thác, sử dụng Internet, mạng xã hội hiệu quả.

Ban hành Chương trình GD phổ thông mới, trong đó chú trọng đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá các môn học theo hướng phát triển năng lực, phẩm chất người học; chú trọng GD nhân cách, đạo đức lối sống, kiến thức pháp luật, ý thức công dân.

Chỉ đạo các cơ sở GD xây dựng văn hóa nhà trường; nâng cao hiệu quả phối hợp giữa nhà trường, gia đình và địa phương trong quản lý, GD HS, đặc biệt là GD đạo đức, lối sống cho HS; tăng cường thực hiện nền nếp, kỷ cương trường học; xây dựng và thực hiện tiêu chí đánh giá công tác GD đạo đức, lối sống trong các cơ sở GD.

Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra việc tổ chức thực hiện quy định về đạo đức nhà giáo; việc GD đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho HS; kịp thời nắm bắt các thông tin xử lý tại địa phương; tôn vinh, tuyên dương, khen thưởng, tuyên truyền rộng rãi trong toàn ngành các tấm gương người tốt, việc tốt.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm

Xem thêm