Kết quả nghiên cứu của Chương trình Khoa học GD cấp quốc gia

Khung trình độ quốc gia và những vấn đề đặt ra

Khung trình độ quốc gia và những vấn đề đặt ra

GD&TĐ - Khung trình độ quốc gia Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tháng 10/2016 bao gồm 8 bậc: Sơ cấp (ba bậc), trung cấp, cao đẳng, đại học, thạc sỹ và tiến sỹ. Việc phê duyệt Khung trình độ quốc gia là một dấu mốc quan trọng để tham chiếu bằng cấp của Việt Nam với các quốc gia ASEAN thông qua khung tham chiếu trình độ (AQRF), tăng cường hội nhập trong lĩnh vực nhân lực chất lượng cao. 

Ba “lực lượng” trong giáo dục đạo đức, lối sống

Ba “lực lượng” trong giáo dục đạo đức, lối sống

GD&TĐ - Những năm gần đây, tác động của cơ chế thị trường, hội nhập và toàn cầu hóa cùng nhiều tác nhân khách quan khác đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống tâm lý, lối sống của học sinh, sinh viên. Làm thế nào để có lối sống phù hợp thuần phong mỹ tục, với những giá trị đạo đức truyền thống dân tộc, nhưng cũng phù hợp sự phát triển của xã hội hiện đại. Đây là vấn đề được PGS. TS Nguyễn Văn Biên và các cộng sự trong nhóm nghiên cứu dày công tìm câu trả lời.

Ba “lực lượng” trong giáo dục đạo đức, lối sống

Ba “lực lượng” trong giáo dục đạo đức, lối sống

GD&TĐ - Những nghiên cứu của nhóm nghiên cứu với đề tài đề xuất mô hình gia đình - nhà trường - xã hội trong giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên đáp ứng yêu cầu đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế, do PGS.TS Nguyễn Văn Biên làm Trưởng nhóm đã đưa ra những kết luận hữu ích để gia đình, nhà trường và xã hội cùng nhìn nhận lại vấn đề một cách chính xác, từ đó điều chỉnh cách giáo dục trẻ sao cho phù hợp nhất. Báo GD&TĐ đã có cuộc trao đổi với PGS Nguyễn Văn Biên về quan điểm của ông và nhóm nghiên cứu về những vấn đề liên quan.

Giáo dục với thị trường lao động

Giáo dục với thị trường lao động

GD&TĐ - Thế giới việc làm trải qua những biến đổi về cấu trúc to lớn do tiến bộ công nghệ, sản xuất chuyên môn hóa phát triển và mối quan hệ việc làm đang thay đổi lại. Theo Obert Pimhidzai (2017), việc công nghệ mới mang lại lợi ích hay tiêu cực cho người lao động phụ thuộc vào mối quan hệ giữa hai bên.

Giải pháp nâng cao năng lực giáo viên

Giải pháp nâng cao năng lực giáo viên

GD&TĐ - Là thành viên của nhóm nghiên cứu đề tài khoa học giáo dục cấp quốc gia (MS: 16-20.ĐT.022), PGS.TS Trần Thị Minh Hằng - Học viện Quản lý Giáo dục cho rằng, giáo viên với công việc chính là dạy học và giáo dục; để thực hiện được nghề nghiệp chính của mình đòi hỏi họ phải có trình độ chuyên môn và kỹ năng hành nghề, gọi là nghiệp vụ sư phạm.
 

Chất lượng giáo viên và đội ngũ cán bộ quản lý: Nhìn từ các nước

Chất lượng giáo viên và đội ngũ cán bộ quản lý: Nhìn từ các nước

GD&TĐ - GS.TS Phạm Quang Trung - Giám đốc Học viện Quản lý Giáo dục, Chủ nhiệm đề tài nghiên cứu khoa học cấp quốc gia KHGD/16-20 và nhóm nghiên cứu nhận định: Trong cơ sở giáo dục, đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục là hai yếu tố quyết định cơ bản đến chất lượng giáo dục. Vì vậy, khi bàn đến chất lượng giáo dục trong các công trình nghiên cứu thường được các nhà khoa học luận giải, phân tích và đánh giá ở chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục.

Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục

Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục

GD&TĐ - Theo GS.TS Phạm Quang Trung - Giám đốc Học viện Quản lý Giáo dục, đội ngũ giáo viên là nhân tố quyết định thực hiện thành công đổi mới giáo dục phổ thông. Tuy nhiên, để nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên phổ thông đáp ứng yêu cầu đổi mới, vẫn còn nhiều vấn đề đặt ra, từ cơ chế, chính sách đến thực tiễn triển khai việc dạy học trong các nhà trường hiện nay.

Phân luồng học sinh sau THCS

Phân luồng học sinh sau THCS

GD&TĐ - Công tác phân luồng học sinh sau THCS đến nay đã đạt được những kết quả nhất định, từng bước góp phần điều chỉnh cơ cấu đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu học tập suốt đời của mọi người. Tuy nhiên, để công tác phân luồng học sinh sau THCS phát huy hết hiệu quả cần có những cơ chế, chính sách và giải pháp thực hiện hiệu quả hơn.

Phân luồng học sinh sau THCS: Thách thức nhìn từ thực tế

Phân luồng học sinh sau THCS: Thách thức nhìn từ thực tế

GD&TĐ - Phân luồng học sinh sau trung học cơ sở (THCS) có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với mỗi cá nhân và toàn xã hội. Nó góp phần tạo sự phát triển cân đối về cơ cấu đào tạo nguồn nhân lực và cơ hội được học tập suốt đời cho mọi người phù hợp năng lực, sở trường, nguyện vọng và hoàn cảnh cá nhân, nhằm xây dựng xã hội học tập… Tuy nhiên, trên thực tế việc PLHS sau THCS vẫn còn không ít thách thức.

Đổi mới mô hình quản lý trung tâm ngoại ngữ, tin học ở Việt Nam

Đổi mới mô hình quản lý trung tâm ngoại ngữ, tin học ở Việt Nam

GD&TĐ - Trên cơ sở phân tích thực trạng, các hạn chế và nguyên nhân của các hạn chế, học hỏi kinh nghiệm phát triển các trung tâm ngoại ngữ (TTNN), tin học của các quốc gia trong Liên minh châu Âu, nhóm nghiên cứu Viện ĐH Mở Hà Nội đã đưa ra một số đề xuất, kiến nghị, giải pháp nhằm đổi mới mô hình quản lý TTNN, tin học tại Việt Nam hiện nay.