Kết quả nghiên cứu của Chương trình Khoa học GD cấp quốc gia

Bài 3: Giáo dục - chìa khóa phát triển nguồn nhân lực

Bài 3: Giáo dục - chìa khóa phát triển nguồn nhân lực

GD&TĐ - Nhằm phát triển nguồn nhân lực Việt Nam đáp ứng yêu cầu và bối cảnh mới, nhóm nghiên cứu Trường ĐH Ngoại thương đã đưa ra 6 đề xuất với những nhấn mạnh đặc biệt đến vai trò của GD - ĐT cùng những chính sách liên quan đến lĩnh vực GD. Có thể thấy, GD chính là chìa khóa để phát triển nguồn nhân lực Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Cận cảnh nguồn nhân lực Việt Nam

Cận cảnh nguồn nhân lực Việt Nam

GD&TĐ - Mặc dù Việt Nam đang có rất nhiều lợi thế về nguồn nhân lực do đang ở trong thời kỳ dân số vàng, tuy nhiên, nguồn nhân lực Việt Nam cũng có nhiều hạn chế. Một nghiên cứu của Viện Nghiên cứu phát triển Thái Lan (TDRI) năm 2012 đã chỉ ra rằng hầu hết các kỹ năng mềm của người lao động Việt Nam nằm ở mức trung bình hoặc yếu, đặc biệt là kỹ năng làm việc nhóm, và kỹ năng lãnh đạo.

Cận cảnh nguồn nhân lực Việt Nam

Cận cảnh nguồn nhân lực Việt Nam

GD&TĐ - Khi đánh giá về nguồn nhân lực của một quốc gia, ba tiêu chí cơ bản thường được xem xét là số lượng, chất lượng và cơ cấu. Nhóm nghiên cứu của Trường ĐH Ngoại thương đã “Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam trong cơ chế thị trường” (đề tài nghiên cứu thuộc Chương trình KHGD quốc gia), trong đó đưa ra đánh giá về số lượng, chất lượng và cơ cấu của nguồn nhân lực Việt Nam.
 

Tập trung làm rõ các vấn đề về tự chủ đại học

Tập trung làm rõ các vấn đề về tự chủ đại học

GD&TĐ - Là chủ nhiệm đề tài nghiên cứu khoa học cấp quốc gia “Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn để sửa đổi, bổ sung Luật GDĐH 2012”, PGS.TS Vũ Thị Lan Anh - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội cho biết, đề tài nghiên cứu một cách toàn diện những vấn đề lý luận và thực tiễn về giáo dục đại học nói chung và về các chế định liên quan trong Luật GDĐH hiện hành nói riêng; đặc biệt tập trung vào các vấn đề về tự chủ đại học.

Quốc tế hóa và vấn đề đặt ra cho giáo dục Việt Nam

Quốc tế hóa và vấn đề đặt ra cho giáo dục Việt Nam

GD&TĐ - GS Nguyễn Trọng Hoài - Trưởng nhóm nghiên cứu đề xuất các giải pháp đẩy mạnh quốc tế hóa giáo dục Việt Nam cùng các đồng sự đều chung nhận định: Cơ chế tự chủ và chính sách cho phép các địa phương có mức độ hội nhập và điều kiện kinh tế khác nhau áp dụng chương trình và quốc tế hóa ở những mức độ khác nhau.

Quốc tế hóa và vấn đề đặt ra cho giáo dục Việt Nam

Quốc tế hóa và vấn đề đặt ra cho giáo dục Việt Nam

GD&TĐ - Theo GS.TS Nguyễn Trọng Hoài – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TPHCM, Trưởng nhóm Nghiên cứu đề xuất các giải pháp đẩy mạnh quốc tế hóa giáo dục Việt Nam: Chương trình giáo dục phổ thông phải cung cấp những năng lực hội nhập vào thị trường lao động khu vực và quốc tế trong bối cảnh thế kỷ 21 và bối cảnh CMCN 4.0 bao gồm: Tri thức phải mang tính tích hợp cao gắn với bối cảnh thực tiễn đời sống - kinh tế - xã hội - thế giới; kỹ năng đòi hỏi tiếp cận giao tiếp quốc tế, công nghệ thông tin, đổi mới sáng tạo, và giải quyết vấn đề theo hướng tích hợp.

Vai trò của Nhà nước trong chiến lược triển khai tự chủ đại học

Vai trò của Nhà nước trong chiến lược triển khai tự chủ đại học

GD&TĐ - Báo GD&TĐ đã trò chuyện với TS Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Hợp tác đào tạo và Hướng nghiệp sinh viên, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về vai trò của Nhà nước trong triển khai tự chủ đại học và đánh giá mức độ tự chủ của các cơ sở giáo dục đại học tại Việt Nam.
 

Cận cảnh xây dựng chính sách GD hướng tới phát triển nguồn nhân lực quốc gia của Singapore

Cận cảnh xây dựng chính sách GD hướng tới phát triển nguồn nhân lực quốc gia của Singapore

GD&TĐ - Nền kinh tế vững mạnh của đảo quốc Singapore liên quan trực tiếp đến chiến lược và các chính sách giáo dục. Ngay từ khi lập quốc, chính phủ Singapore đã lựa chọn việc phát triển con người thông qua giáo dục là chìa khoá quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu của quốc gia, trong đó “Đào tạo nguồn nhân lực có đẳng cấp quốc tế” và “Trọng dụng nhân tài” là chiến lược xuyên suốt quan trọng nhất mà chính phủ Singapore đã kiên trì theo đuổi kể từ khi lập quốc.
 

Láng giềng ASEAN cải cách giáo dục như thế nào?

Láng giềng ASEAN cải cách giáo dục như thế nào?

GD&TĐ - Malaysia và Thái Lan là hai quốc gia ASEAN có các trường ĐH lọt bảng xếp hạng những trường ĐH hàng đầu thế giới - thành quả của những nỗ lực đổi mới giáo dục, quản lý kiểm soát chất lượng GD – ĐT hiệu quả. Hãy cùng xem Malaysia và Thái Lan đã tiến hành những bước cải cách giáo dục như thế nào.