Góp ý dự thảo luật giáo dục (sửa đổi)

Luật Giáo dục (Sửa đổi): Giải quyết nhiều vấn đề thực tiễn

Luật Giáo dục (Sửa đổi): Giải quyết nhiều vấn đề thực tiễn

GD&TĐ - Theo chương trình nghị sự, ngày 14/6, Dự án Luật GD (sửa đổi) được Quốc hội thông qua. Nhiều đại biểu cho rằng, Dự án Luật đã được tiếp thu, chỉnh lý hoàn chỉnh và giải quyết được nhiều vấn đề thực tiễn của GD. Trên cơ sở đó, các đại biểu cho biết sẽ bấm nút biểu quyết thông qua Dự án Luật này.

Trường ĐH mong cơ chế chính sách phát triển khoa học và công nghệ

Trường ĐH mong cơ chế chính sách phát triển khoa học và công nghệ

GD&TĐ - 4 đoàn khảo sát của Bộ GD&ĐT làm việc với 2 ĐHQG, 3 ĐH vùng, 2 trường ĐHSP trọng điểm, 10 trường ĐH thuộc các khối, ngành, khu vực khác nhau và 3 trường ĐH ngoài công lập đều thu nhận được ý kiến mong muốn nhà nước quan tâm, thúc đẩy các chính sách phát triển khoa học và công nghệ.

Làm rõ khái niệm phổ cập GD và GD bắt buộc

Làm rõ khái niệm phổ cập GD và GD bắt buộc

GD&TĐ - Nhiều ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị làm rõ khái niệm “phổ cập giáo dục”, “giáo dục bắt buộc”; quy định rõ trách nhiệm của Nhà nước đối với giáo dục bắt buộc, phổ cập giáo dục. Nội dung này đã được Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội tiếp thu, giải trình.

Tạo cơ hội để mọi người được học thường xuyên, học suốt đời

Tạo cơ hội để mọi người được học thường xuyên, học suốt đời

GD&TĐ - Ngày 16/4, tại Bộ GD&ĐT, Tiểu ban Giáo dục thường xuyên (GDTX) thuộc Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực họp phiên thứ nhất tư vấn về “Những chính sách GDTX cần được khẳng định trong Luật Giáo dục sửa đổi”. GS Phạm Tất Dong, Trưởng tiểu ban GDTX học tập suốt đời, Hội đồng Quốc gia GDPTNL chủ trì phiên họp.

Khi nghiên cứu làm luận cứ vững chắc cho chính sách

Khi nghiên cứu làm luận cứ vững chắc cho chính sách

GD&TĐ - Triển khai Nghị quyết 29/NQ-TW về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT, đến nay đã có 50 đề tài nghiên cứu khoa học giáo dục thuộc nhiều lĩnh vực được triển khai bởi các nhóm nghiên cứu gồm những nhà khoa học hàng đầu. Những nghiên cứu này đang tạo cơ sở vững chắc cho xây dựng chính sách giáo dục.

Làm rõ các quy định liên quan đến nhà giáo

Làm rõ các quy định liên quan đến nhà giáo

GD&TĐ - Liên quan đến nhà giáo, nhiều ý kiến cho rằng, cần có chính sách tiền lương ưu tiên đối với nhà giáo, đồng thời thực hiện chính sách phân công công tác cho sinh viên sư phạm sau khi tốt nghiệp trên cơ sở đặt hàng của các địa phương... - theo Báo cáo Giải trình, tiếp thu, Chỉnh lý dự thảo Luật GD (sửa đổi) của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội.