Cử tri quan tâm đến giáo dục

Tăng cường giám sát bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

Tăng cường giám sát bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

GD&TĐ - Cử tri tỉnh Ninh Thuận cho rằng: Việc đào tạo, cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghề nghiệp giáo viên đang diễn ra phức tạp. Các chương trình đào tạo, thời gian đào tạo không thống nhất, có trường hợp đào tạo, bồi dưỡng chỉ với thời gian rất ngắn nhưng được cấp chứng chỉ. Cử tri đề nghị Bộ GD&ĐT tăng cường công tác quản lý đối với việc đào tạo, cấp chứng chỉ nêu trên.

Ưu tiên đầu tư cho phát triển giáo dục vùng khó

Ưu tiên đầu tư cho phát triển giáo dục vùng khó

GD&TĐ - Cử tri tỉnh Lâm Đồng đề nghị Bộ GD&ĐT tiếp tục bảo đảm kinh phí tập trung ưu tiên đầu tư cho phát triển giáo dục ở những vùng sâu, vùng xa, vùng kinh tế - xã hội (KT-XH) đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tiếp tục triển khai Đề án củng cố và phát triển hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú (PTDTNT), trường THPT chuyên đến năm 2020 và Đề án kiên cố trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên đến năm 2020.

Ưu tiên tuyển dụng giáo viên mầm non

Ưu tiên tuyển dụng giáo viên mầm non

GD&TĐ - Cử tri tỉnh Nam Định đề nghị Bộ GD&ĐT có cơ chế, chính sách quan tâm đến giáo dục mầm non, bổ sung biên chế do hiện nay số lượng giáo viên mầm non còn thiếu rất nhiều, lương và chế độ của giáo viên mầm non còn quá thấp không đảm bảo cuộc sống.

Nâng cao hiệu quả của mô hình ĐH vùng

Nâng cao hiệu quả của mô hình ĐH vùng

GD&TĐ - Cử tri thành phố Hải Phòng đề nghị Chính phủ tổ chức tổng kết, đánh giá tính hiệu quả của mô hình ĐH vùng; có phương án giải thể mô hình ĐH vùng, hoặc nếu không giải thể ĐH vùng thì cần trao quyền tự chủ cao cho các trường ĐH thành viên. 

Triển khai nhiều nhiệm vụ thực hiện Chương trình GDPT mới

Triển khai nhiều nhiệm vụ thực hiện Chương trình GDPT mới

GD&TĐ - Cử tri tỉnh Đồng Tháp đề nghị Bộ GD&ĐT, các bộ, ngành có liên quan trình Chính phủ hỗ trợ kinh phí cho địa phương chuẩn bị thực hiện tốt Chương trình GDPT mới. Cần xác định các nội dung ưu tiên để đầu tư cho các địa phương bảo đảm đồng bộ nhằm triển khai có hiệu quả Chương trình GDPT mới.

Dạy học 2 buổi/ngày ở tiểu học là nhu cầu tất yếu

Dạy học 2 buổi/ngày ở tiểu học là nhu cầu tất yếu

GD&TĐ - Cử tri thành phố Hải Phòng đề nghị Bộ GD&ĐT xây dựng chương trình đào tạo cho cấp tiểu học theo hướng: Bố trí chỉ học kiến thức 1/2 ngày, còn 1/2 ngày dành thời gian cho các cháu tham gia các hoạt động ngoại khóa, vui chơi và các hoạt động khác.

Chính sách từ thực tiễn

Chính sách từ thực tiễn

GD&TĐ - Sự kiện Văn phòng Chủ tịch nước công bố Lệnh của Chủ tịch nước về công bố các luật vừa được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 7, trong đó có Luật Giáo dục đã nhận được sự quan tâm của dư luận xã hội. Cử tri và nhân dân cả nước kỳ vọng, Luật GD năm 2019 sẽ tạo hành lang pháp lý cho việc xây dựng nền GD Việt Nam mở, thực học, thực nghiệp, dạy tốt, học tốt, quản lý tốt.