Đại sứ quán Nhật Bản thông báo về kết quả tuyển chọn lưu học sinh

 Đại sứ quán Nhật Bản thông báo về kết quả tuyển chọn lưu học sinh

GD&TĐ - Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam đã có thông báo về kết quả tuyển chọn lưu học sinh nghiên cứu sinh được cấp học bổng của Chính phủ Nhật Bản năm 2019 do Đại sứ quán Nhật Bản tiến cử.

Kết quả tuyển chọn lần này là thông báo cuối cùng về việc tuyển chọn lưu học sinh được cấp học bổng của Chính phủ Nhật Bản trên cơ sở kết quả tuyển chọn vòng 2 tại Bộ Giáo dục và Khoa học Nhật Bản và kết quả trao đổi với các trường đại học tiếp nhận.

Trong tháng 1, Đại sứ quán Nhật Bản sẽ gửi “Thông báo tiếp nhận” do các trường đại học cấp đến các lưu học sinh qua email. Quyết định tiếp nhận của các trường đại học về cơ bản căn cứ theo nguyện vọng của thí sinh, tuy nhiên tùy theo nội dung nghiên cứu có thể việc phân trường sẽ không được đúng theo thứ tự ưu tiên trong nguyện vọng của thí sinh. Các lưu học sinh không được phép thay đổi trường đại học tiếp nhận.

Theo đó, các lưu học sinh cần phải làm các thủ tục tiếp theo như nộp bản cam kết: Các lưu học sinh cần nộp Bản cam kết có đầy đủ chữ ký đến Đại sứ quán Nhật Bản trước ngày 31 tháng 1 năm 2019. Trong bản cam kết, các lưu học sinh cần ghi rõ mã số của mình trong “Thông báo tiếp nhận” do các trường đại học cấp vào phần phía trên bên phải. Kết quả tuyển chọn có thể bị hủy bỏ nếu lưu học sinh không gửi bản cam kết.

Đồng thời các lưu học sinh cũng cần xác định rõ quyết tâm du học hay từ chối học bổng. Nếu có lưu học sinh vì lý do cá nhân từ chối đi lưu học thì cần gửi "Bản giải trình lý do” có đầy đủ chữ ký đến Ban Văn hóa Đại sứ quán Nhật Bản bằng email... 

Đại sứ quán Nhật Bản sẽ tổ chức buổi hướng dẫn trước khi lên đường vào cuối tháng 3 năm 2019.

Ngọc Trang

  • Chia sẻ

Bình luận của bạn đọc

Đăng nhập bằng facebook để bình luận